Komitet Stały RM przyjął dwa projekty ustaw uzupełniających tarczę antykryzysową

Karol Kwiatkowski28 kwietnia, 20207 min

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dwa projekty ustaw uzupełniających tarczę antykryzysową, regulujące m.in. dopłaty do kredytów dla firm, wprowadzające ułatwienia dla samorządów oraz przepisy chroniące przed lichwą – poinformował PAP przewodniczący Komitetu Łukasz Schreiber.

Schreiber poinformował PAP, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dwa projekty ustaw, które są uzupełnieniem tzw. tarczy antykryzysowej.

Podkreślił, że w projektach nie znalazły się zmiany w prawie pracy, dotyczące m.in. obniżania wynagrodzenia pracowników, oraz ułatwień w ich zwalnianiu, o których w poniedziałek pisały media. „Rząd nie planuje wprowadzania takich regulacji” – podkreślił szef Komitetu.

Zaznaczył, że pierwszy z przyjętych przez Stały Komitet RM projektów, którego wnioskodawcą jest wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zawiera m.in. regulacje dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców. Mają być one stosowane do kredytów obrotowych udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej w związku z COVID-19.

Schreiber dodał, że w projekcie znalazły się także regulacje dotyczące ułatwień w realizacji zamówień publicznych. „Pozwolą one na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także wpłyną na poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych; wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach, oraz obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia” – zaznaczył.

Szef Stałego Komitetu RM wyjaśnił, że w projekcie znalazł się także pakiet osłonowy dla samorządów. W tzw. tarczy samorządowej znalazło się m.in. prowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach spowodowanego epidemią koronawirusa; złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie JST; możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (janosikowe) – raty z maja i czerwca br. będzie można zapłacić z drugim półroczu 2020 r.

Ponadto Schreiber wyjaśnił, że w projekcie znalazły się także przepisy, które ułatwiają dostęp do wakacji kredytowych, poprzez wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad zawieszenia wykonania umowy kredytowej. „Chodzi o możliwość zawieszenia wykonywania obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy – i to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty” – wyjaśnił.

Drugi projekt ustawy, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, którego wnioskodawcą jest Schreiber, zawiera m.in. regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Projekt zawiera także podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł.

Łukasz Schreiber zaznaczył, że chodzi także o zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji, o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Regulacja – jak powiedział – uwzględnia także przepisy zwiększające ochronę osób zawierających umowy lichwiarskich pożyczek czy kredytów.

„W projekcie znalazły się także dalsze uproszczenia administracyjne – m.in. wydłużenie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, by nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej” – powiedział PAP przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Dodał, że oba projekty do środy trafią do Sejmu. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk