Haaretz: PiS dał wstępną zgodę na zwrot mienia pożydowskiego!

Paweł Skutecki17 kwietnia, 20203 min

Popularna w Izraelu gazeta Haaretz opublikowała dzisiaj informację na temat wczorajszego głosowania w sprawie ustawy zabezpieczającej polski majątek przed roszczeniami do tak zwanego mienia bezdziedzicznego. Według tej redakcji „polscy ustawodawcy dali wstępną zgodę na zwrot mienia utraconego podczas holokaustu”. 

(pixabay)

Obywatelski projekt ustawy „Stop 447” został większością głosów skierowany do prac w komisji sejmowej. Wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu nie zyskał aprobaty większości. Mimo to dominuje opinia, że projekt w komisji ugrzęźnie na zawsze. 

Tę opinię zdają się podzielać również izraelscy dziennikarze. Według Haaretz politycy Prawa i Sprawiedliwości zablokowali inicjatywę polskiej prawicy zmierzającą do przeciwstawienia się roszczeniom. 

Sprawa dotyczy amerykańskiej uchwały zwanej JUST ACT z 2017 roku, w której zawarto wezwanie, by Polska zadośćuczyniła w postaci zwrotu mienia pożydowskiego, do którego roszczeń nie zgłaszają spadkobiercy, bo ich… nie ma. Inicjatorzy ustawy „Stop 447” zwracają za to uwagę na fakt, że przed II wojną nie istniało państwo Izrael, a pomordowani żydzi byli obywatelami Rzeczypospolitej. Poza tym w prawodawstwie nie istnieje termin „mienia bezdziedzicznego”. Jeśli nie istnieją spadkobiercy, mienie przechodzi na skarb państwa – ta zasada obowiązuje w każdym kraju opierającym swój system prawny na zasadach wywodzących się z prawa rzymskiego. 

Według Haaretz politycy PiS krytykowali projekt nazywając jego inicjatorów, związanych z Konfederacją, zwolennikami osłabienia partnerstwa polsko-amerykańskiego. Redakcja przytacza wypowiedź posła PiS Arkadiusza Mularczyka, który miał powiedzieć, że jego partia nie odrzuciła projektu wyłącznie dlatego, żeby pokazać szacunek dla inicjatywy obywatelskiej. 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk