Czego dokładnie nam już nie wolno?

Paweł Skutecki31 marca, 202011 min

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa m.in. ograniczając od 1 kwietnia liczbę osób w sklepach, zamyka zakłady fryzjerskie, a także zakazuje nieletnim wyjście z domu bez opieki. Od 2 kwietnia w godz. 10-12 sklepy będą obsługiwać tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Podczas konferencji w KPRM premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazali kolejne kroki, które wprowadza rząd, a które są związane z walką z koronawirusem w Polsce. Jak podkreślił premier, będą one obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia.

Od 1 kwietnia ograniczenia będą dotyczyć liczby klientów m.in. w sklepach, na targach i na poczcie. I tak w sklepach i punktach usługowych będzie obowiązywało ograniczenie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. W przypadku targowiska, trzech klientów przypada na jeden punkt handlowy, a na poczcie są to dwie osoby na jedno okienko.

Zgodnie z nowymi zapisami w weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

Od 1 kwietnia zamknięte zostaną też zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu, a usług związanych z tymi placówkami nie można realizować w domach. Zawieszone będą także zabiegi rehabilitacyjne i masaże. Tu wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Nowe przepisy obejmą także hotele i miejsca noclegowe, które zostają zamknięte i będą mogły funkcjonować tylko wtedy, gdy będą w nich przebywać osoby w kwarantannie, izolacji lub gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy obecnie przebywają w takich obiektach, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia.

Hotele pozostaną otwarte jedynie dla osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia nie będą mogły wyjść z domu bez opieki, a tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Wprowadza się ponadto, zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ten zakaz obowiązuje do odwołania.

Minimalna odległość między pieszymi to – zgodnie z nowymi zasadami – dwa metry i ograniczenie to dotyczy także rodzin i bliskich, z wyłączeniem rodziców z dziećmi do 13. roku życia i osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

[reklama]

Instytucje publiczne i urzędy swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie, ale wyjątek stanowią czynności, gdzie praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji kluczowych obowiązków tych instytucji.

Od 1 kwietnia rozszerzona będzie lista osób podlegających obowiązkowej kwarantannie domowej, którą objęci będą wszyscy, którzy mieszkają z osobą na kwaratannie. Zasady te będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia.

Od 2 kwietnia w zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Wymóg ten obowiązuje też pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny i nie dotyczy samochodów osobowych.

Także od 2 kwietnia wszyscy klienci będą musieli robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a od godz. 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować oraz obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich – w tym także dla osób powyżej 65. roku życia.

Od 2 kwietnia także pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska ich pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Poprzednie restrykcje wprowadzone przez rząd obowiązują do 11 kwietnia i dotyczą m.in. zakazu przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Ograniczenie nie dotyczy wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w tym w ramach wolontariatu. Ograniczenie nie dotyczy sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Zdecydowano jednocześnie, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

[reklama]

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Przepisy zakazują do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń. Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Z kolei od 15 marca została przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni, a Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową. Wprowadzono wówczas także zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, a restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz. Banki i placówki finansowe – zgodnie z przepisami – pozostają otwarte, krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie, a sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte. (PAP)

[reklama]

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk