RPO przeciwko kneblowaniu konsultantów

Paweł Skutecki30 marca, 20203 min

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar napisał do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ws. zakazu wydawania samodzielnych opinii dotyczących koronawirusa przez konsultantów wojewódzkich, prosząc o podstawę prawną takiego działania – poinformowano w poniedziałek na stronie RPO.

Jak wskazano w wystąpieniu RPO, chodzi o pismo Ministerstwa Zdrowia z 20 marca, w którym mowa o zobowiązaniu konsultantów wojewódzkich do „zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 oraz obowiązku uprzedniej konsultacji wydawanych przez Konsultantów krajowych opinii w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym”.RPO wskazał, że każdy obywatel ma prawo do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, jak również może uzyskiwać informacje o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

[reklama]

„W stanie epidemii kluczowym jest, by rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali, zagrożeniu dla przedstawicieli kadr medycznych, jak również sposobach zabezpieczenia osobistego przed zakażeniem były udostępnianie społeczeństwu oraz odpowiednim organom państwa” – czytamy. W swoim piśmie RPO poprosił ministra o podanie podstawy prawnej podjętego działania.

Konsultantów krajowych spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin powołuje minister zdrowia. Do ich zadań należy m.in. inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych, ocena metody i wyników tych badań oraz prognoza potrzeb zdrowotnych w swojej dziedzinie. Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Działalność konsultantów jest finansowana z budżetu państwa. Jedna kadencja trwa 5 lat. (PAP)

[reklama]

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk