Posiedzenie Sejmu

Karol Kwiatkowski26 marca, 20205 min

Projekt zmiany regulaminu Sejmu, który rekomenduje prezydium Izby, umożliwia procedowanie zdalne wszystkim posłom, udział w głosowaniach, ale także udział w dyskusji, zgłaszanie wniosków formalnych i zdawanie pytań – podkreślił wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

„Po wprowadzeniu przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków funkcjonowania parlamentu RP, Sejmu RP, ale także zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia pracowników Sejmu, a także uchronienie się przed sytuacją, gdy Sejm zbierze się w całości, a następnie posłowie rozjadą się do swoich okręgów i w razie gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa” – powiedział szef klubu PiS, który przedstawił projekt zmiany w regulaminie Izby w związku z epidemią koronawirusa.

„Projekt regulaminu, który rekomenduje prezydium Sejmu umożliwia procedowanie zdalne wszystkim posłom, udział w głosowaniach, ale także udział w dyskusji, zgłaszanie wniosków formalnych i zdawanie pytań, umożliwia też procedowanie zdalne komisjom i podkomisjom” – dodał.

Terlecki podkreślił, że podobne rozwiązania są teraz przyjmowane w całej Europie, gdzie parlamenty podejmują nadzwyczajne środki ostrożności ze względu na panującą pandemię.

Warszawa, 26.03.2020. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (na mównicy) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyñski (L-w tle) na sali posiedzeń w Sejmie, 26 bm. w Warszawie. Dzisiaj posłowie zajmą się zmianą regulaminu izby niższej, która ma zezwolić na głosowanie zdalne. Będą oni pracowali w kilku salach, a także otrzymają maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne i będą mieli mierzoną temperaturę. Głosowania odbędzie się poprzez podniesienie ręki oraz zliczenie głosów przez sekretarzy. Posiedzenie potrwa dwa dni. (kf) PAP/Leszek Szymañski

Kosiniak apeluje

O to, by Sejm już w czwartek zajął się projektem tzw tarczy antykryzysowej zaapelował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że polscy przedsiębiorcy oczekują przyjęcia natychmiast pakietu antykryzysowego. Zróbmy użytek z tego, że posłowie już przyjechali do Sejmu – mówił.

„Mniej sporów proceduralnych, więcej działania” – powiedział Kosiniak-Kamysz z mównicy sejmowej.

Stwierdził, że proponowana przez rząd tzw. tarcza antykryzysowa jest „na razie tekturowa”, ale – jak mówił – „może być tytanowa”. Warunkiem – jak argumentował – jest wprowadzenie poprawek proponowanych przez PSL m.in. dobrowolny ZUS dla firm, czy szybki zwrot VAT.

„Ogarnąć się trzeba w tej sytuacji, a nie spierać się o punkty proceduralne” – powiedział szef PSL apelując, aby Sejm już w czwartek zajął się projektem pakietu antykryzysowego, a w piątek zrobił to Senat. (PAP)

[reklama]

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk