Nie wolno ograniczać prawa do udziału w obradach samorządów!

Karol Kwiatkowski24 marca, 20205 min

Nawet w czasie pandemii, kiedy nie wprowadzono stanu wyjątkowego, nie wolno ograniczać obywatelom prawa do udziału w posiedzeniach rad gmin, powiatów i sejmików województw – informuje w opinii Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

wikipedia.org

W związku z pandemią koronawirusa SARS – CoV-2, od kilkunastu dni trwa dyskusja o odbywających się w całej Polsce posiedzeniach rad gmin, powiatów i obradach sejmików województw. Niektóre z nich organizowane są, ze względów bezpieczeństwa, bez udziału publiczności, ale obrady może obejrzeć każdy obywatel, bo są transmitowane online.

Problem pojawia w niektórych mniejszych i biedniejszych samorządach. Tam nie zawsze są możliwości przekazu, na przykład obrad rady gminy, bezpośrednio w internecie.

Sieć obywatelska Watchdog Polska na swojej stronie internetowej opublikowała opinię sygnowaną przez prawnika Szymona Osowskiego, w której napisał: „(…) Prawo do informacji, którego częścią jest uprawnienie do wstępu na posiedzenia rady gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz Sejmu RP i Senatu RP, jest prawem człowieka” – podkreślił prawnik. Dodał, że w tej sytuacji można przyjąć interpretację szerszą: „(…) Ograniczenie tego prawa musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Konstytucji RP (…)”.

W związku z odbywającymi się podczas pandemii obrad samorządowych organów uchwałodawczych gminy, powiatu czy województwa, wielu radnych zastanawia się, czy środki bezpieczeństwa, które wykluczają uczestnictwo publiczności nie stanowią naruszenia prawa.

„Praktyka oraz doniesienia medialne wskazują, że dochodzi do niebezpiecznego dla demokratycznego państwa prawa oraz praw i wolności działania organów władzy publicznej” – napisał w raporcie Osowski, który opracował stanowisko Watchdog Polska.

Konkluzja opinii Sieci Obywatelskiej Watchdog Polaka sprowadza się do dwóch punktów. Pierwszy dotyczy odbywanych bez publiczności obrad rad gmin, powiatów i sejmików województw: „Mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy prawa, ograniczenie prawa wstępu na posiedzenia rady (sejmiku) możliwe byłoby jedynie w przypadku wprowadzeniu stanu wyjątkowego (…). Niemożliwe jest natomiast ograniczenie tego prawa na podstawie decyzji przewodniczącego rady (sejmiku) (…)” – napisano w konkluzji opinii Watchdog Polska.

Druga sprawa podjęta w opinii dotyczy odbywania, podczas pandemii Covid-19, posiedzeń rad gmin, powiatów i sejmików „na odległość” – przy użyciu najnowocześniejszych środków techniki telekomunikacyjnej i informatycznej. Chodzi o sesje, podczas których każdy z radnych jest w domu. „Mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy prawa, nie istnieje również możliwość prowadzenia posiedzenia rady (sejmiku) w formie online ” – napisano w raporcie Watchdog Polska. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk