Wideokonferencja członków Rady Europejskiej

Karol Kwiatkowski18 marca, 20205 min

Premier wziął udział w wideokonferencji członków Rady Europejskiej dotyczącej koronawirusa – poinformowała we wtorek wieczorem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Była ona kontynuacją dotychczasowych rozmów, które dotyczyły zaplanowania działań w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Warszawa, 16.03.2020. Transmisja konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego po posiedzeniu rz¹dowego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego, 16 bm. z KPRM w Warszawie. Konferencje prasowe organizowane w KPRM dotycz¹ce dzia³añ rz¹du w zwi¹zku z koronawirusem odbywaj¹ siê bez stacjonarnego udzia³u mediów. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwołał wideokonferencję z udziałem unijnych przywódców.

„Była ona kontynuacją dotychczasowych rozmów, które dotyczyły zaplanowania działań w czterech obszarach współpracy tj. ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, zapewnienie wyposażenia medycznego, promowanie badań oraz zwalczanie skutków gospodarczych i społecznych” – podała na stronie interentowej KPRM.

Jak przekazała 13 marca Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący skoordynowanych działań na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Propozycja KE zakłada mobilizację środków dostępnych w budżecie UE oraz ułatwienia w przekierowaniu ich na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, w łącznej kwocie 37 mld euro.

KPRM przekazała też, że podczas dzisiejszej rozmowy, liderzy państw UE27 przedstawili wytyczne dotyczące zarządzania granicami. Poparli też wytyczne KE w sprawie granic, które przewidują m.in. specjalne korytarze transportowe dla dostaw towarów oraz możliwość powrotu obywateli UE do swoich krajów tranzytem przez inne państwa UE.

Poruszona została również kwestia współpracy w obrocie artykułami medycznymi pomiędzy państwami członkowskimi UE. Liderzy omówili również sposoby efektywnego mobilizowania środków na badania i wzmacniania niezależności UE w sektorze badań medycznych.

Szefowie państw i rządów ustalili, że kolejna wideokonferencja odbędzie się w przyszłym tygodniu.

To kolejna w ostatnim czasie wideokonferencja unijnych przywódców. Poprzednia odbyła się w minionym tygodniu i była poświęcona koronawirusowi.

Po jej zakończeniu premier Morawiecki we wpisie na Facebooku podkreślił, że „cała Europa jednoczy się teraz w jednym celu – pokonania koronawirusa, który dezorganizuje nasze społeczeństwa i uniemożliwia normalne życie na kontynencie”.

„Wspólnie z innymi przywódcami UE daliśmy dziś przykład, jak za pomocą nowoczesnych technologii możemy minimalizować ryzyko zarażeń. Telepraca to wspaniała sprawa – cieszę się, że zawarliśmy taką możliwość w naszej specustawie” – podkreślił Morawiecki.

Szef polskiego rządu poinformował wówczas, że unijni liderzy wymienili się doświadczeniami w sprawie koronawirusa oraz potwierdzili „dalszą ścisłą wolę współpracy w obliczu zagrożenia”.

„Tylko wspólnie jesteśmy w stanie wygrać z koronawirusem. Chciałbym, by solidarność europejska, jaką wykazujemy podczas tego trudnego testu, w przyszłości rozszerzyła się na inne obszary współpracy w ramach Unii Europejskiej” – dodał szef polskiego rządu. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk