Trwają intensywne prace nad polskim 5G. Potrzebne konsultacje z UE

gregsoft15 grudnia, 20194 min

Exatel, spółka Skarbu Państwa zajmująca się telekomunikacją, wraz z Polskim Funduszem Rozwoju i czterema operatorami Orange Polska, T-Mobile Polska, Polkomtelem i Play pracują nad modelem biznesowym budowy wspólnej infrastruktury dla pasma 700 MHz, czyli tzw. modelu hurtowego, w którym państwo ma większościowe udziały i udostępnia całą częstotliwość 700 MHz, a operatorzy – infrastrukturę pasywną i wkłady finansowe.

Założyliśmy bardzo ambitny cel, że nasze propozycje będą gotowe jeszcze w tym roku. Jednak realnie patrząc wydaje mi się, że konkluzje przedstawimy najwcześniej w pierwszym kwartale 2020 r. Wyzywanie polega na tym, że nasz model jest nowatorski i musimy go dopracować w każdym szczególe” – ocenił prezes Exatela, Mikołaj Bończa Tomaszewski.

Można więc realistycznie zakładać, że będziemy gotowi na uruchomienie całej sieci do 2023 roku, kiedy zakładane jest całkowite uwolnienie pasma 700 MHz” – opisywał prezes Exatela.

Dodał, że przedsięwzięcie ma charakter pionierski. Nie ma gotowego wzoru działania, na którym można by się było oprzeć, a cały proces wymaga czasu i konsultacji z Unią Europejską. Jego zdaniem model hurtowego operatora stanowi nowy paradygmat myślenia o telekomunikacji.

UE myśli o telekomunikacji w kategoriach dysponowania przez stronę rządową częstotliwością jako taką i ta częstotliwość jest +surowcem+. Takim, który państwo udostępnia operatorom, żeby zapewnić wolny rynek i niskie ceny. Natomiast my tu mówimy o bardziej zaawansowanej organizacji cyberprzestrzeni” – powiedział Bończa Tomaszewski.

Zdaniem prezesa Exatela realizacja koncepcji Polskiego 5G przyniesie oszczędności, bo wspólna sieć oznacza mniejsze koszty utrzymania. Inwestycje prywatnych operatorów skoncentrują się w miastach i na szlakach komunikacyjnych, bez konieczność budowy czterech osobnych sieci ogólnokrajowych. Prezes Exatela dodał, że istotny jest także argument ekologiczny (gdyż jedna sieć emituje mniej promieniowania niż cztery sieci), a także rozwiązanie kwestii białych plam zasięgu.

Dzięki temu modelowi państwo zyskuje narzędzia do realnego oddziaływania – nie tylko poprzez narzędzia regulacyjne – na cyberprzestrzeń. Polska jest w tej chwili na skrzyżowaniu wschód-zachód i północ-południe zarówno geopolitycznie jak w globalnej cyberprzestrzeni. Albo będziemy strażnikami tej bramy, albo będziemy tylko korytarzem tranzytowym” – prezes Exatela.

/PAP/

Udostępnij:

gregsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk