Zgłoszenia prac w konkursie na pomnik Bitwy Warszawskiej do 14 lutego

gregsoft9 grudnia, 20195 min

Do 14 lutego 2020 roku do godz. 16 można składać prace w konkursie na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej. Wcześniej, do 31 grudnia br., należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie – wynika z regulaminu opublikowanego na stronie stołecznego konserwatora zabytków.

Konkurs na koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską z 1920 roku, mającego stanąć na placu Na Rozdrożu, został ogłoszony 6 grudnia i obejmuje także zagospodarowanie terenu, na którym ma stanąć – obecnie to placyk z fontanną. Wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński na konferencji zapowiadającej konkurs powiedział, że rozstrzygnięcie nastąpi około 27 lutego przyszłego roku.

Zgodnie z regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, uczestnictwo w konkursie wymaga m.in. wykształcenia architekta lub artysty plastyka i doświadczenia w kompleksowej realizacji projektu przestrzeni publicznej. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 31 grudnia do godziny 16 w biurze stołecznego konserwatora.

Uczestnicy, którzy spełnią wymagania organizatorów, zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych – również w biurze stołecznego konserwatora. Termin składania prac upłynie 14 lutego w przyszłym roku.

Forma pomnika jest dowolna, powinna jednak spełniać wytyczne organizatorów. Chodzi m.in. o dostosowanie obiektu do Osi Stanisławowskiej i uwzględnienie charakteru placu gwiaździstego, jakim jest plac Na Rozdrożu. Otoczenie pomnika powinno być przyjazne, umożliwiające wypoczynek – z wygodnymi i estetycznymi miejscami do siedzenia.

Założenia ideowe załączone do regulaminu konkursu sporządził historyk, sowietolog prof. Marek Kornat. Zgodnie z nimi upamiętnienie powinno podkreślić zjednoczenie polskiego społeczeństwa mimo głębokich podziałów politycznych w decydującym momencie wojny polsko-sowieckiej, a także zaakcentować niepodległościowy charakter bitwy.

Według historyka dobrze byłoby także czytelnie przekazać, że bitwa była konfrontacją militarną Polaków nie z narodem rosyjskim, lecz z pierwszym państwem totalitarnym ówczesnego świata. Ponadto jako konieczne wymieniono podkreślenie europejskiego znaczenia starcia. Wypada też – czytamy – zaznaczyć, że Bitwa Warszawska przyniosła zwycięstwo samodzielnym wysiłkiem polskim.

Dla najlepszych projektów przewidziano nagrody pieniężne (pod warunkiem zdobycia określonej w regulaminie liczby punktów). Zwycięzca, poza zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, otrzyma 50 tysięcy złotych. II nagroda opiewa na 25 tysięcy złotych, a trzecia – na 15 tysięcy złotych. Możliwe będą także wyróżnienia, których kwotę łączną zaplanowano na 10 tysięcy złotych.

Przedstawiciele rządu i miasta chcą, aby pomnik został odsłonięty w setną rocznice bitwy.

Agnieszka Ziemska (PAP)/fot. Wikipedia

Udostępnij:

gregsoft

Leave a Reply

Koszyk