Zapomniani bohaterowie  - ks Henryk Kowalik

Ksiądz Feliks Kowalik ( 1916 -  1993) – „Zagłoba”, oficer AK i NSZ. We wrześniu 1939 r. był w polskim wojsku sanitariuszem, podczas okupacji zasłynął jako dowódca wykonanej 20 kwietnia 1943 r. przez oddział w  niemieckich mundurach , mistrzowskiej akcji na Bank Emisyjny w Częstochowie.


Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczono na cele armii podziemnej. Ksiądz pełnił też w ostatnich latach wojny funkcję kapelana okręgu Radom – Kielce AK - NSZ. Dowodził też ważnymi akcjami i potyczkami, m. in. w Końskich, Kluczewsku i Zakrzewie. Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.   

    W 1945 r. powrócił do wyłącznej posługi kapłańskiej w parafiach i klasztorach, szczególnie w Warmii i Mazur oraz w Kanadzie. Mimo tego był więziony w latach 1952 – 1955. W 1991 r. w Józefowie odbył się jubileusz    

50-lecia jego kapłaństwa. 

    W Częstochowie trwa jeszcze pamięć o sławnym wyczynie „Zagłoby” i jego żołnierzy – niestety, nic go publicznie nie upamiętnia. Zabytkowy, z początku XX wieku, budynek banku  (był to przed I wojną światową rosyjski Bank Państwa) stoi  pusty i niszczeje. Osobę i działalność bohaterskiego duszpasterza przez lata przemilczano. Podobny sposób traktowania żołnierzy NOW i NSZ, trwający do dzisiaj, dotknął również ich kapelanów. M.in. duszpasterza okręgu Częstochowa , ks. Władysława Karlika (ps.Witalis Sęp), po wojnie prefekta Gimnazjum i Liceum SS.Nazaretanek w Częstochowie, ks.Szczepana Sobalskowskiego (ps. Andrzej Sokołowski) z okręgu Kielce, ks.Józefa Kulesza (ps. Orzeł) z Mazowsza-Północ i innych. Nie inaczej zachowano się również w środowiskach kościelnych.

 

                                                            Zbigniew Żmigrodzki


11-03-2018 admin   ks Henryk Kowalik

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis