Serce Boże obiecuje doprowadzić duszę do wysokiej doskonałości. 
,,Serca co dotąd służą mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię. Na czym polega doskonałość chrześcijańska względem Boga, należy rozpatrzyć ją z podwójnego punktu: a. stosunku do Boga – polega na tym aby się z wolą Bożą zgadzać...


– teoretycznie znaczy, abyśmy się zupełnie oddali Bogu, wyrabiając w sobie wiarę, że cokolwiek się dzieje, dzieje się, tak z woli Boga, jak i może być z dopustu. b. Praktycznie – znaczy to, że nie tylko w to wierzę, ale i tego pragnę. Zgadzanie się z wolą Bożą, tak w radości, w cierpieniu, obejmuje również pokusy z którymi trzeba walczyć, aby je unicestwić. Obejmuje nieszczęścia grożące od złych ludzi, wojny. ,,Miłość jest silniejsza od nieszczęść i śmierci” Bóg jest Panem – co jest dobrego w Jego oczach, niech czyni. Zgadzanie się z wolą bożą ma wielką wartość, gdyż robimy ofiarę z własnej woli i duszy. Po drugie złączenie naszej woli z wolą Boską jest arcydziełem, które nas czyni podobnymi do samego Boskiego Serca. Połączenie natury ludzkiej z Boską – Wcielenie Syna Bożego i połączenie macierzyństwa z Niepokalanym dziewictwem Matki Boskiej. Takie połączenie jest mistrzowskim połączeniem ludzkiej woli z Boską. Niech więc tryumfuje w nas Boskie Serce, przez poddanie się Jemu naszej woli!.
Doskonałość chrześcijańska powinna być także rozpatrzona względem stworzeń. Jak człowiek powinien się zachować względem stworzeń? Powinien być obojętny
do stworzeń a Boga ponad nie cenić. Grzech pierworodny osłabił naszą naturę, skłaniając ją do zła. Łaska przychodzi nam z pomocą, czyniąc stan naszej duszy zawsze gotowy i skłonny do czynu. Jest to odwaga, posunięta do heroizmu (bohaterstwa) , zawsze gotowa, zawsze zdecydowana do spełniania woli bożej. Kapłan zawsze jest gotowy do posługi chorym itd. Drugi człowiek jest gotowy nieść pomoc potrzebującym. Taką gotowość wyrabiamy sobie przez pragnienie i ćwiczenie. Ważne aby być na tyle obojętnym na sprawy doczesne, aby Boskie były pierwsze . Jeśli natomiast odwrócimy kolejność, powodujemy jałowość naszego życia i myślenia. Będziemy jednostronni.. Szukajmy w Boskim Sercu pomocy, aby być obojętnym na sprawy doczesne, a wrażliwym na wieczne. Są rzeczy wielkie, boże, Mesjańskie, które wzorem Pana Jezusa mamy spełnić, a wszystko inne trzeba aby było nam obojętne. Odnośnie do woli Ojca niebieskiego nie wolno nam być obojętnymi. Z takiego zgadzania się z wolą Bożą płyną wielkie korzyści: Wyzwala nas ze służby i niewoli do stworzeń, regulując ich używanie, ponieważ Bóg jest na pierwszym miejscu. Wola Boża oswobadza naszą wolę z niewoli stworzeń, co jest korzyścią. Jesteśmy wolni wolnością bożej mocy. Tak pojęta wolność i obojętność do stworzeń wnosi w nasze serce radość i spokój. Bóg jest na właściwym miejscu. Zgadzanie się z wolą Bożą, czyni ziemię niebem i nas podobnymi do świętych. Ponieważ stajemy się wolni od zła i choć przyjdą cierpienia, to są przeżywane jako dar, pocałunek Pana Boga. Miłość ku Bogu jest podstawą , fundamentem, pobudką, bodźcem do zgadzania się z wolą Boga i do zachowania się obojętnego do stworzeń. Jeśli mamy choć drobną iskierkę miłości Boga w sercu, sami chętnie łączymy się z wolą Bożą, ale pragnieniem naszym będzie aby stać się Iskrą zapalających innych do miłości Boga i zgadzania się z wolą Jego. Takie wyrobienie i postępowanie nazywa się doskonałością chrześcijańską.

 

Sanitariuszka Hania


24-07-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis