Odszedł na wieczną wartę

Harcmistrz Szczepan Balicki, urodzony w Ziemi Lwowskiej, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, wierny zasadzie: „Raz harcerzem , całe życie harcerzem”. Wieloletni radca prawny, służył  społeczeństwu przez ponad pół wieku, związany od 1945 r. z Częstochową, a następnie zamieszkały w Rybniku.


W Częstochowie obaj spotykaliśmy się z Ignacym Kozielewskim, twórcą hymnu harcerstwa ( „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”), który tu się znalazł po wysiedleniu ze Lwowa. Organizacja harcerska rozwijała się w mieście pomyślnie, dopóki komuniści jej nie unicestwili. Działał wielki, świetny chór, odbywały  się zbiórki, imprezy, obozy letnie.          

      Ze  Szczepanem Balickim byliśmy przyjaciółmi do końca jego życia. Łączyła nas religijność, był wytrwałym ministrantem. Gdy   przyjeżdżał do Częstochowy,   razem szliśmy na wieczorną modlitwę, pod szczyt Jasnej Góry.          

       Zmarł 19 grudnia  2017 roku – mimo zaawansowanego wieku, dobrze się prezentował  i wciąż czynnie udzielał – w rybnickim harcerstwie, w Stowarzyszeniu  Seniorów i w prawnym poradnictwie. W 2015 roku otrzymał zaszczytny tytuł „Prawnik Pro Bono,”. przyznany mu uroczyście w Teatrze Wielkim w Warszawie.  

        Żegnając przyjaciela, mówi się wzorem starożytnych: „Vale!”(Żegnaj!)       

i „Sit tibi terra levis!”( Niech Ci ziemia lekką będzie!). My mówimy ”Wieczny

odpoczynek racz Mu dać, Panie! Niech odpoczywa w pokoju!”. I tak powinno pozostać...

                                                                                       Zbigniew Żmigrodzki

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Rybnik 19.12.2017 r.

 

Komendantka Hufca Ziemi Rybnickiej
im. hm. Józefa Pukowca

 

Rozkaz Ls. 5/2017

 

Druhny i Druhowie!
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, o tym, że na wieczną wartę odszedł
hm. Szczepan BALICKI - przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, członek komisji historycznej, aktywny i zaangażowany instruktor naszego Hufca.
Druh Szczepan do końca wypełniał słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. Przede wszystkim zaś, w naszej pamięci pozostanie jako dobry Człowiek, do którego zawsze można przyjść po radę i pomoc.

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam żałobę w Hufcu ZHP Ziemi Rybnickiej, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.
CZUWAJ!

 

Komendantka Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej
hm. Martyna KOWACKA

 


16-01-2018 admin

Komentarze

  • "Swiec Panie nad Jego dusza!".Jak mozma przeczytac-Polska stracila cennego Obywatela-wzorr Sluzby dla Narodu i Ojczyzny.Jaka to rzadkosc...A dla Pana, Jego przyjaciela slowa krzepiace:" W krainie Ducha nie ma rozstania".

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis