Wotum wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II w Toruniu. Konsekracja świątyni

W przypadającą 96. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 


Prace budowlane świątyni rozpoczęto 20 czerwca 2012 przy „Porcie Drzewnym” w Toruniu. Budowa Kościoła to inicjatywa Ojca Tadeusza Rydzyka oraz wiernych Zgromadzenia Redemptorystów jako wotum wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

„Niech ta świątynia stanie się prężnym ośrodkiem i skutecznym impulsem nowej ewangelizacji w Polsce - powiedział legat papieski Ksiądz  Kardynał Zenon Grocholewski, główny konsekrator nowego sanktuarium w Toruniu.

 

 

 

Wysłannik papieża wyraził wielką wdzięczność dla Ojców Redemptorystów, a szczególnie dla Ojca Tadeusza Rydzyka, który pokonywał wszelkie trudności i ataki, z którymi spotkał się podczas realizacji innych toruńskich dzieł.

 

W homilii podkreślił, że to  „miłość do słuchaczy, do Polaków, do Kościoła przynagla te ośrodki do budowania cywilizacji miłości, do propagowania tego, co służy dobru i prawdzie, do przeciwstawiania się temu, co szkodzi, co jest złem, co obraża Boga i prawdę o człowieku”, za które Polacy są bardzo wdzięczni.

 

Ksiądz Kardynał odczytał list Ojca Świętego Franciszka, który zapewnił o modlitwie.  Papież wyraził życzenie, aby „wierni umiłowanej Polski, ukazali całemu światu miłość Ewangelii i przykład chrześcijańskich cnót jakie należy urzeczywistnić w codziennym życiu”.

 

Legat papieski wezwał do nowej ewangelizacji zgodnie z nauczaniem Św. Jan Pawła II. „Potrzebne są w naszym kraju dobre media, katolickie, katolickie szkoły, wyższe uczelnie katolickie” - mówił. Legat  papieski zaznaczył, że „wybudowanie świątyni jest kontynuacją poprzednich dzieł powstałych w Toruniu, dzieł godnych podziwu i najwyższego uznania, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej”.

 

W przesłanym liście Prezydenta Andrzej Duda dziękował za to, „że ten nowy, piękny kościół, wzniesiony staraniem ojców redemptorystów i dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie w rocznicę urodzin papieża Polaka”.

 

W świątyni znajduje się m.in kaplica będąca wyrazem wdzięczności dla Polaków, którzy w czasie niemieckiej okupacji z narażeniem życia ratowali Żydów.

 

Na uroczystość przybyło tysiące wiernych wraz z przedstawicielami rządu, na czele z Premier Beatą Szydło. W swoim wystąpieniu mówiła, że  „tym, co nas wszystkich łączy jest to, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy rodziną i że kochamy naszą Ojczyznę”.

 

 

 

Ojciec Tadeusz Rydzyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania świątyni. „Tutaj jest Polska Jana Pawła II. Tylko kochający w prawdzie i jednoczący się na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego” - mówił.

 

 

Dziękuję bardzo za wszystkie dzieła stworzone przez O. Tadeusza Rydzyka.

Maria Adamus

 

 


Komentarze

  • Dzieło imponujące z jednym zastrzeżeniem, że forma architektoniczna kościoła nie jest nasza - polska, bryła została przywieziona z Ameryki, jest obca w krajobrazie nad Wisłą, przypomina garnek lub czajnik, nie nawiązuje do tradycji polskiego budownictwa sakralnego.

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis