Raport z kontroli NIK w PLL LOT

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła badanie „Restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.” Kontrolą objęto okres od 2012 r., natomiast w przypadku części zagadnień dotyczących rozliczania wykonania strategii i planów restrukturyzacyjnych oraz kształtowania się sytuacji finansowej spółki analizowano także dokumenty i dane z lat 2009-2011.


Udzielona Spółce PLL LOT przez Ministra Skarbu Państwa pomoc publiczna uratowała Spółkę przed upadłością. Plan restrukturyzacji przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej, ale wyniki osiągane wciąż nie dają podstaw twierdzenia, że istnienie LOTu nie jest zagrożone, ani że osiągnie ona trwałą rentowność i w będzie przynosić zyski – co było celem udzielenia pomocy publicznej. Potrzebne są szybkie, przemyślane i długofalowe decyzje.

 

NIK krytycznie ocenił proces restrukturyzacji PLL LOT prowadzony w okresie przed udzieleniem pomocy publicznej (do grudnia 2012 r.). Kontrola wykazała, że przychody i koszty planowano nierealnie, a kolejne programy naprawcze tworzono bez dogłębnej analizy przyczyn niepowodzenia wcześniejszych działań.

 

Więcej można się dowiedzieć z poniższego dokumentu.


Komentarze

  • How neat! Is it really this silpme? You make it look easy. http://rzuycyvx.com [url=http://birisvavb.com]birisvavb[/url] [link=http://mqmygvcwwrg.com]mqmygvcwwrg[/link]
  • It's about time sonomee wrote about this.
  • The honstey of your posting is there for all to see http://uxywopyph.com [url=http://gzabixtnio.com]gzabixtnio[/url] [link=http://fwwpnnfbag.com]fwwpnnfbag[/link]
  • I can't hear antnhiyg over the sound of how awesome this article is.
  • What a fanaiscting way to write a book. I’m very curious about it now, so it’s going on my list. I wonder if I’ll like the meta stuff as much as you, since I’m not really familiar with it.

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis