Ponad 8,5 miliardów złotych wypłacono na dodatki covidowe. Lekarz rekordzista zarobił milion w rok

Karol Kwiatkowski29 grudnia, 2021212 min

Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił już ponad 8,5 miliarda złotych na dodatki covidowe dla personelu medycznego i niemedycznego – wynika z informacji opublikowanej przez NFZ. Rekordzista to lekarz w pilskim szpitalu, który zarobił milion złotych w rok. Oznacza to, że zarabiał średnio 85 tys. miesięcznie.

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

Nowelizacja polecenia wprowadza specjalne, jednorazowe, świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi, które otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Chodzi o jednorazowe świadczenia w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Nowe regulacje weszły w życie 1 grudnia 2021 roku.

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

Kto otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie?

Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

 1. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 2. na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Świadczenie jednorazowe trafi do osób wymienionych wyżej, które na dzień zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki medycznej, na podstawie:

 1. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką,
 2. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki,

w których — w ramach zatrudnienia — wykonywały czynności zawodowe w warunkach opisanych w punktach 1 i 2.

Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

 1. wykonuje zawód medyczny
 2. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 3. pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Czy szpitalom zależy na końcu pandemii?

Czemu szpitale masowo testują pacjentów w kierunku Covid-19, nawet, jeśli ktoś zgłasza się z zupełnie innym problemem zdrowotnym i nie ma żadnych objawów przeziębienie? Czy pozytywny wynik testu PCR jest korzystny dla szpitala? Czy tu nie tworzą się patologiczne schematy?

Szpitale tradycyjne dzielimy na 2 typy, w zależności od poziomu zabezpieczenia covidowego:

 • I poziom: szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z PODEJRZENIEM zakażenia koronawirusem
 • II poziom: szpitale, które zajmują się LECZENIEM CHORYCH NA COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

Szpitale I i II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za dobową gotowość do udzielania świadczeń medycznych, wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem. Mowa o placówkach, które musiały przekształcić np. jeden oddział do opieki wyłącznie nad pacjentami podejrzewanymi i zakażonymi koronawirusem.

Opłata za gotowość jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest względem wynagrodzenia za świadczenia wypłacone tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią.

Średnia to ponad 717 zł/dobę za łóżko.

Szpitale I i II poziomu zabezpieczenia covidowego za każde dodatkowe łóżko (niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ) otrzymują 100 zł/dobę za dostępności tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto placówki II poziomu zabezpieczenia covidowego dostają środki za dostępność do respiratora dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opłata wynosi 200 zł/dobę dostępności do każdego dodatkowego respiratora, który nie jest ujęty w dotychczasowej umowie szpitala z Funduszem.

Placówki I i II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Szpitale II poziomu zabezpieczenia covidowego za leczenie pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji otrzymają odpowiednio 330 zł/osobodzień w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95% i 630 zł/osobodzień w przypadku saturacji poniżej 95%.

Za hospitalizację pacjentów chorych na COVID-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 1154 zł/osobodzień. W sytuacji, gdy pacjent z COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii, wówczas szpitale II poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują od 987 zł do 5691 zł/osobodzień (wysokość środków zależy od pomnożenia wartości punktowej zgodnej z wartością określoną w załącznikach nr 1ts oraz nr 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne i ceny za punkt równiej 1,16 zł).

Źródła: – nfz.gov.pl/aktualnosci/aknfz.gov.pl/aktualnosci/ak

dodatek-covidowy-personel-niemedyczny-otrzyma-jednorazowo-5-tysiecy-zlotych,8098.html

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

2 comments

 • Wcc

  31 grudnia, 2021 at 5:55 am

  Kasa kasa kasa. Nic innego się nie liczy nawet jeżeli to zatrzyma świat

  Reply

 • Wanda

  31 grudnia, 2021 at 10:01 am

  I tym sposobem srandemia będzie trwała wieki .

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk