XIX FORUM POLONIJNE “Polacy na drogach świata”

Tegoroczne XIX Forum Polonijne odbyło się w dniach 22-24.IV.2016 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Honorowy patronat objął prezydent Andrzej Duda.

 

 


Obrady otworzył o. dr. Tadeusz Rydzyk CSsR -  który witając gości, powiedział, że cieszy się, że są także ludzie spoza Polski: nie tylko Polonia, ale ci, którzy Polski nigdy nie opuścili - to Polska ich opuściła

W otwarciu brał udział również kap. Józef Gawłowicz - prezes PSMiG. Na forum przyjechali przedstawiciele Polonii z kilkunastu krajów Europy, oraz Australii i obu Ameryk.

Polacy z zagranicy przyjęli z wielką radością obecność na Forum liczną grupę delegacji rządowej w tym m.in. Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, prof. Jana Szyszko, wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka. Prezydenta reprezentował minister Adam Kwiatkowski.

Polonia docenia pomoc finansową, ale najbardziej potrzebuje wsparcia politycznego władz polskich. Adam Gajkowski ze Stowarzyszenia “Nasza Polonia” z Australii, mówił, że sami potrafimy dotować różne nasze przedsięwzięcia, ale oczekujemy od władz polskich patriotycznego wsparcia.

Polonia z Litwy przedstawiła sprawę łamania praw polskiej mniejszości i proszą o wsparcie ich trudnej sytuacji na Litwie.

Pani Renata Cytecka - prezes Forum Rodziców Szkół Polskich, wskazała, że władze Wilna nie respektują traktatu z 1994 roku.

W drugim dniu Forum uczestnicy i organizatorzy odśpiewali “Barkę” i złożyli  kwiaty pod pomnikiem bł. Jan Pawła II naszego papieża.

W tym dniu również zebrani wysłuchali wykładów m.in. Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP i Adama Kwiatkowskiego sekretarza stanu i szefa gabinetu prezydenta RP Waldemara Tomaszewskiego.

XIX Forum Polonijne zakończyła uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz.

 

 

Maria Adamus


26-04-2016 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis