VI. Obietnica

Kolejne opracowanie Objawień Pana Jezusa s. Małgorzacie Marii Alacoque - VI. Obietnica. Obiecuje Boskie Serce miłosierdzie dla grzeszników. ,,W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę, z którego spłynie miłosierdzie Boże”


1.nędza grzesznika. W grzech wpaść można łatwo, ale zeń wydostać się o własnych siłach nie jest się w stanie. Dusza w grzechu ciężkim leciałaby w przepaść wieczną, gdyby jej łaska boska innego kierunku ku Bogu nie nadała. Jezus dźwiga upadłego Piotra, bo ten żałuje. Karze ufać i się podnieść, podając rękę. ,,Ja się modliłem za ciebie, a teraz idę aby za twoje grzechy umrzeć. Ty żyj i wzmacniaj braci! Syn marnotrawny zadufany w sobie, popada w nędzę i jako intratne zajęcie pasie nierogaciznę. Na to samo schodzi każdy grzesznik, co się mu wyuzdanej wolności zachciewa. Staje się niewolnikiem swych nałogów, przyjętych z namowy tanich przyjaciół. 

II. Jak Boskie Serce zwraca ku sobie grzesznika? Zwraca ku sobie Pan Jezus grzesznika łaską ,,co mnie dziś to tobie jutro” Żadne przeszkody nie hamują ku dobru jeśli w człowieku jest wola poprawy. Łaska Boska rzuca blask i oświeca rozum, poruszając wolę do dobrego. Potrzeba aby łaska uczynkowa zmieniała się w łaskę uświęcającą. Przez nią nowe, stałe życie nadprzyrodzone wchodzi w duszę. Następuje zwrot zupełny ku Bogu – dlatego ta łaska nazywa się uświęcającą, dlatego, że ten dar nadprzyrodzony uświęca duszę, ozdabia ją, niejako konsekruje, jako świątynię w której cała Trójca Przenajświętsza zasiada na tronie i zamieszkuje na całe życie aż do śmierci nas zdobiący. Łaska ta rozpala, dopóki ją grzech nie zgasi. Łaska jako szata godowa utkana z krwi Boskiego Serca upoważnia nas do wejścia na gody wieczne w niebie. Wyprowadzenie z grzechu zawdzięczamy łaskawości Boskiego Serca.

 

Sanitariuszka Hania


24-07-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis