,,Wolność” czy ,,swawola’’- ,,Polskość” czy ,,bylejakość” (cz.4)

Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym w siedzibie UNESCO w 1980 roku powiedział: „Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia  dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – o on pozostawał przy życiu i pozostawał sobą.


Zachował własna tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność, jako Naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizyczne potęgi, nie tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw Narodu u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego ,,nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia humanistycznych perspektyw człowieka”.  Dziedzictwo kulturowe chrześcijaństwa jest najdoskonalszym wyznacznikiem życia i postępowania oraz ratunkiem przed spaczeniami. Duch ludzki żyje prawdą i miłością. Stąd rodzi się także potrzeba piękna. Powiedział poeta: ,,Cóż wiesz o pięknem?... Kształtem jest Miłości” (C. Norwid). Jest to zaś miłość twórcza. Miłość, która dostarcza natchnienia. Dostarcza najgłębszych motywów w twórczej działalności człowieka. Myślenie: ,,wyzwolenie” – brak świadomości – jako konsekwencja – przenosi człowieka w świat iluzji i świat wirtualny – w nim można żyć jak w transie. Taka jest ideologia NWO - gdzie wyznacznikiem spraw ważnych i nie ważnych  są możni tego świata -  decydujący o znaczeniu wartości najwyższych dla człowieka. Maja wyznaczać granice ram etycznych, myślowych, pojmowania dobra i zła. Dla współczesnego człowieka maja nie istnieć trzy filary świata: Ateny, Rzym, Jerozolima (wspólnota, prawo chrześcijaństwo). Nie istnieje też pojęcie „nadzieja” (w znaczeniu wiary) – mamy żyć tu i teraz. Jako byt (który korzystając z medycyny decyduje o długości życia). Według doktryny chrześcijańskiej Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, a przez to podobną do Boga; człowiek został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami. "Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Bóg szanuje wolność człowieka. Rzec można, iż Bóg płaci za ten wielki dar, jakim obdarzył tę istotę, którą stworzył na swój obraz i podobieństwo. Pozostaje więc wobec tego daru konsekwentny. Dopiero pojmując w ten sposób ludzką wolność, można zrozumieć sens istnienia piekła. Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni, ale nikogo nie może do niczego zmusić, gdyż szanuje ludzką wolność i możliwość odrzucenia Go. Dlatego nie wolno nam pozwolić na bylejakość nikomu, a tym bardziej sobie. To my jesteśmy spadkobiercami Polski o tak wspaniałej kulturze i nie możemy zezwolić na deprawacje ludziom chorym lub ignorantom… entuzjazmu potrzebują ludzie współcześni i jutrzejsi, ażeby podejmować i przezwyciężać wielkie wyzwania jawiące się już na widnokręgu. Dzięki niemu ludzkość po każdym upadku będzie mogła wciąż dźwigać się i zmartwychwstawać. W tym właśnie sensie powiedziano z proroczą intuicją, że ,,piękno zbawi świat” (Dostojewski). Prawdziwa kultura jest humanizacją, gdy nie kultura, czy kultury fałszywe dehumanizują. Dlatego człowiek wybierając kulturę prowadzi grę, w której idzie o jego losy. To człowiek ma współpracować ze Stwórcą i nie wolno mu deprawować porządku świata. Życie moralne jest wyznacznikiem ładu. Wtedy można mówić o wolności, która jest twórcza i buduje.

                                                                                   Sanitariuszka Hania i  Dana

 


30-04-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Warto wiedzieć

"Miś" Kamiński i Andrzej Morozowski sporządzili kiedyś chwalebne "dzieło" pt. "Koniec PiS-u". Rzeczywistość okazała się inna: to ich "Platformę" może czekać koniec. Zastąpi ją KOD lub "Nowoczesna" bądź połączenie tych awanturniczych gromad, zarządzone przez niewidocznych sterników antyrządowej rebelii. Tymczasem Tusk chce wyprzeć Schetynę i zastąpić Hanną Gronkiewicz-Waltz. Tylko tak dalej...
 
W "Super Expressie" wyróżnia się jako podgryzacz władzy Sławomir Jastrzębowski. Cytujemy: "KOD wyprzedza PiS  (...) ten ruch, pchany przez niewidzialne a sprawne ręce, dziś zwyciężyłby w wyborach". - Ciekawe, czyje to ręce? Zgłaszają się BND, Mossad,CIA, a chyba i złowrogi Putin. Jednak najpewniej są to ręce którejś z naszych specjalnych, podobno aż siedmiu, służb. Proponujemy dobrze trzepnąć po łapach...

 

 

 

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis