Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie został laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2023

Karol Kwiatkowski14 listopada, 20238 min

Obradująca pod honorowym przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego postanowiła jednomyślnie, że nagrodę za rok 2023 otrzyma Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie – czytamy w oficjalnym komunikacie Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego z dnia 9 listopada br.

Nawiązując do wydarzeń po 1981 r., kiedy zintensyfikowały się działania władz komunistycznych mające na celu wyeliminowanie symboli religijnych z przestrzeni publicznej, w tym ze szkół i uczelni, „Kapituła uhonorowała odwagę w walce o wolność wyznawania wiary, o honor i godność młodych ludzi”. „Wielomiesięczna walka o przywrócenie krzyży w szkołach we Włoszczowie doprowadziła do strajku okupacyjnego. Przeciw młodzieży władze komunistyczne uruchomiły cały aparat przemocy. Dwóch katechetów skazano na bezwzględne więzienie, młodzież wyrzucano ze szkoły i wcielano do wojska, nauczycieli pozbawiano pracy, rodziców zastraszano” – przypomniano w komunikacie.

Kapituła podkreśliła, że nagroda dla szkoły we Włoszczowie jest symbolicznym uhonorowaniem starań wszystkich szkół, „które przed 40. laty w całej Polsce upomniały się o podstawowe prawa człowieka”. „Tą Nagrodą Kapituła dziękuje nauczycielom, uczniom i rodzicom, że pamięć o wielkiej historii z tamtych lat jest żywa i pamiętana w życiu szkoły” – napisano.

Wręczenie nagrody zaplanowano na luty 2024 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Ogólnopolska Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, wieloletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, przyznawana jest od 2004 r. osobom i instytucjom, których postępowanie dowodzi, że działania podejmowane nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach mogą przynieść dobre efekty. Wśród laureatów nagrody są m.in. kard. Józef Glemp i abp Henryk Hoser.

BP KEP

Pełna treść komunikatu Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego:

Warszawa, 9 listopada 2023 r.

KOMUNIKAT

Obradująca pod honorowym przewodnictwem ks. bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego postanowiła jednomyślnie, że Nagrodę za rok 2023 otrzyma:

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

Kapituła uznała, że mottem jubileuszowej, dwudziestej edycji Nagrody, będą słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”.

40 lat temu, w 1983 i 1984 roku nastąpiła kulminacja rozpoczętej po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. walki komunistycznej władzy z obecnością krzyża w miejscach publicznych – przede wszystkim w szkołach i uczelniach. Spotkało się to w całym kraju z gwałtownym sprzeciwem uczniów , rodziców i nauczycieli – szczególnie w szkołach rolniczych i kształcących młodzież w zawodach służebnych rozwojowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu „małych ojczyzn”.

Wielomiesięczna walka o przywrócenie krzyży w szkołach we Włoszczowie doprowadziła do strajku okupacyjnego. Przeciw młodzieży władze komunistyczne uruchomiły cały aparat przemocy. Dwóch katechetów skazano na bezwzględne więzienie, młodzież wyrzucano ze szkoły i wcielano do wojska, nauczycieli pozbawiano pracy, rodziców zastraszano.

Kapituła honoruje odwagę w walce o wolność wyznawania wiary, o honor i godność młodych ludzi.

Przez symbol szkół we Włoszczowie Kapituła składa hołd wszystkim szkołom, które przed 40. laty w całej Polsce upomniały się o podstawowe prawa człowieka. Tą Nagrodą Kapituła dziękuje nauczycielom, uczniom i rodzicom, że pamięć o wielkiej historii z tamtych lat jest żywa i pamiętana w życiu szkoły.

Ogólnopolska Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, wieloletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, przyznawana jest od 2004 r. osobom i instytucjom będącym dowodem, że ich działalność nawet w najtrudniejszych warunkach przynosi pozytywne efekty. Wśród laureatów są m.in. kard. Józef Glemp, Prymas Polski; dr Barbara Fedyszak Radziejowska; Roman Kluska; Zespół „Mazowsze”; NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”; abp Henryk Hoser.

Fundatorem Nagrody jest Fundacja „Solidarna Wieś”. Wręczenie Nagrody nastąpi w lutym 2024 r. w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Ks. bp Artur Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Honorowy Przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek
Przewodniczący Rady Fundacji

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk