Sąd nakazał portalowi „Gazety Wyborczej” sprostowanie nieprawdziwych informacji

Magdalena Targańska3 października, 202315 min

Redaktor naczelny portalu wyborcza.pl ma zamieścić sprostowanie kłamstw dotyczących ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W materiale pt. „10-latki w sądach i zgoda na zakuwanie dzieci w kajdanki. Resort Ziobry bierze się do resocjalizacji” podawano nieprawdziwe informacje na temat rozwiązań, które przyniosła reforma Ministerstwa Sprawiedliwości. Tego typu doniesienia wpisywały się w fałszywą narrację, jakoby efektem zmian w prawie było umieszczanie w zakładach poprawczych małych dzieci i stosowanie wobec nich drastycznych środków. W rzeczywistości nowe przepisy położyły kres sytuacjom, w których przed sądem mogły stanąć np. pięcioletnie dzieci.

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zamieszczenie na portalu wyborcza.pl sprostowania o następującej treści: „W materiale prasowym autorstwa Karoliny Słowik z dnia 9 czerwca 2022 roku, pt. 10-latki w sądach i zgoda na zakuwanie dzieci w kajdanki. Resort Ziobry bierze się do resocjalizacji, opublikowanym na portalu www.wyborcza.pl, w zakresie projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich podano:

1)  nieprawdę, że nie wyklucza on umieszczenia 10-latków w zakładach poprawczych, o ile tak zadecyduje sąd oraz – za Markiem Konopczyńskim – nieprawdę, że projekt ten dopuszcza spotkanie 24-latka z 10-latkiem w poprawczaku.

2)  nieprawdę, że przyzwala on na użycie wobec wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, schroniska dla nieletnich jak i zakładu poprawczego środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na nogi, pałki, pocisku niepenetracyjnego, chemicznych środków obezwładniających. W rzeczywistości, tego typu środki nie mogą być użyte wobec nieletniego w żadnej placówce wychowawczej, tj. ani w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ani w schronisku dla nieletnich, ani w zakładzie poprawczym.

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.”

Sprostowanie powinno zostać opublikowane bezpośrednio pod materiałem prasowym, w terminie 3 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wprowadzanie Polaków w błąd w sprawach tak ważnych dla obywateli, jak kwestie związane z ochroną nieletnich, należy z całą stanowczością uznać za naganną praktykę. Obowiązująca od września 2022 r. ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich pozwala skutecznie reagować na przemoc wśród młodzieży. W ramach reformy m.in. wprowadzono okręgowe ośrodki wychowawcze, podwyższono górną granicę przebywania w zakładzie poprawczym (do 24. roku życia) oraz umożliwiono dyrektorom szkół skierowanie podopiecznych – w przypadku mniej poważnych występków – do prac porządkowych na rzecz szkoły. Wobec sprawców poważnych czynów karalnych państwo reaguje w sposób zdecydowany. Z kolei w przypadku osób, które wykazują poprawę, stosowane są łagodniejsze środki.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

 • PI Grembowicz

  3 października, 2023 at 4:24 pm

  Niestety to jest wyjątek: 9 na 10 wyroków jest z korzyścią dla obecnej opozycji – lewicy, komuny, esbecji etc.
  Dlaczego!?
  Cha cha cha

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk