Polacy nie wiedzą gdzie uciekać w sytuacji kryzysowej

Magdalena Targańska27 marca, 20233 min

Ponad 80 proc. Polaków nie wie, gdzie jest najbliższy schron. Alarmujące wyniki badania portalu InfoSecurity24.pl.

Badanie opinii publicznej, wykonane na zlecenie portalu przez IBRiS, dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli. Jedno z pytań skierowane do ankietowanych brzmiało: Czy wie Pan/Pani, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania znajduje się schron? Ponad 80 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. To pokazuje jak bardzo zaniedbanym obszarem są dziś kwestie dotyczące działania w sytuacjach kryzysowych.

„Wyniki badań jasno pokazują, że kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej i szeroko pojętego budowania odporności muszą być załatwione tu i teraz. Dzisiaj działać trzeba na wielu frontach, zaczynając od edukacji, a na zbudowaniu skutecznego systemu kończąc. Kwestie miejsc, w których można schronić się przed zagrożeniem, to jeden z istotnych elementów budowania odpornego państwa i społeczeństwa. Nie mamy już ani chwili do stracenia” – mówi Dominik Mikołajczyk, redaktor naczelny portalu InfoSecurity24.pl.

Czasy pokoju skutecznie uśpiły wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, a także proces rozbudowy i konserwacji istniejącej infrastruktury. Państwowa Straż Pożarna, po przeprowadzeniu inwentaryzacji schronów, schronień i miejsc ukrycia, pracuje od ubiegłego roku nad aplikacją, która ma kierować użytkownika do najbliższego miejsca, w którym można się ukryć przed niebezpieczeństwem. Kiedy narzędzie trafi do najbardziej zainteresowanych, jeszcze nie wiadomo.

Wyniki ankiety zleconej przez InfoSecurity24.pl zostaną zaprezentowane podczas środowego wydarzenia: ODPORNOŚĆ 2023 – I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Szczegółowe opracowanie pełnego raportu, który składa się z czterech pytań, wzbogacone o analizę, będzie można znaleźć w dniu Kongresu na stronie InfoSecurity24.pl.

Źródło informacji: InfoSeciurity24.pl

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk