Wojna a przemyt dóbr kultury

Magdalena Targańska25 lutego, 20232 min

Działania wojenne stwarzają warunki dla przemytu dzieł sztuki i niszczenia dziedzictwa kulturowego. W Ukrainie, Syrii, Iraku i w innych krajach dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego może dochodzić do nielegalnego wywozu dóbr kultury. Świadomy rynek sztuki promują i regulują m.in. polscy badacze z katedry UNESCO w Opolu.

Nielegalny obrót dobrami kultury

Naukowcy pracują nad zagadnieniem „należytej staranności”. Oznacza ona zbiór przepisów prawnych i dobrych praktyk, które określają, jak należy postępować, nabywając dobro kultury, takie jak obrazy, rzeźby czy zabytki archeologiczne.

„Najczęściej przemyt dóbr kultury następuje z krajów, gdzie są prowadzone nielegalne wykopaliska lub działania wojenne. Obecnie takim krajem narażonym na nielegalny wywóz dzieł sztuki jest Ukraina. Również na miejscu dziedzictwo kulturowe, m.in. zabytki gromadzone w muzeach i poza nimi, jest niszczone przez agresora. Podobna sytuacja dotyka Irak, Syrię” – wylicza dr Jagielska-Burduk, Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Pełna treść artykułu tutaj.

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk