Rząd przyjął projekt dotyczący wpisów do ksiąg wieczystych

Magdalena Targańska4 października, 202215 min

Rząd przyjął we wtorek projekt resortu sprawiedliwości, który uprawnia notariuszy m.in. do dokonywania wpisów hipotek w księgach wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Zmiany mają skrócić oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej.

Przegotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy mają być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe. Największe problemy w tym zakresie mają sądy w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet ponad rok. Głównym celem tych zmian ma być skrócenie oczekiwania na wpis. „Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom” – mówił PAP w lutym autor projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Projektowana nowelizacja Prawa o notariacie przyznaje notariuszom m.in. uprawnienie do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość. Obecnie uprawnieni do tego są referendarze sądowi.

Jak podkreślono w projekcie, to od woli stron zależeć będzie czy wpisu dokona notariusz. Utrzymane bowiem zostanie rozwiązanie dotyczące możliwości dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez sądy. Do dokonywania takich wpisów uprawnieni będą notariusze posiadający co najmniej 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii. Na wpis dokonany przez notariusza będzie przysługiwała skarga do sądu rejonowego.

Notariusze mają zyskać też kompetencję do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakaz taki będzie wydawany w przypadkach niewątpliwych, bezspornych, odpowiednio udokumentowanych roszczeń, w których wysokość nie przekracza 75 tys. zł.

„Notarialny nakaz zapłaty będzie mógł być wydany przez notariusza jeżeli zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości, w szczególności, gdy dochodzone roszczenie udowodnione jest dołączonym do wniosku dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu” – głosi projekt.

Zmiany proponowane przez MS mają objąć także zwiększenie nadzoru nad notariatem. Resort uzasadnia to nadaniem notariuszom nowych uprawnień. Przepisy przyznają Ministrowi Sprawiedliwości możliwość zawieszenia notariusza w określonych przypadkach. Szef MS będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wprowadzają także instytucję Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu wybieranego ostatecznie przez szefa resortu sprawiedliwości spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Notarialną. Rzecznik ten będzie uprawniony do m.in. wszczynania i prowadzenia dochodzenia dyscyplinarnego.

Projekt wprowadza tez zmianę dotyczącą minimalnego wieku notariusza. Zostać nim będzie mogła osoba, która ukończy 28 lat, a nie jak obecnie 26. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

  • PI Grembovitz

    4 października, 2022 at 5:07 pm

    Prawników lepiej omijać i sądy także, nie tylko polskie, unijne, każde…
    System

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk