Upadłość konsumencka bez majątku – co trzeba zrobić?

Artykuł Sponsorowany19 września, 202227 min

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która ponad 3 miesiące nie jest w stanie realizować zobowiązań wobec wierzycieli. Aby było to możliwe, trzeba wszcząć odpowiednie postępowanie upadłościowe i poczekać na decyzję sądu. Wniosek możesz złożyć, nawet gdy nie masz majątku, który można byłoby spieniężyć. 

Upadłość konsumencka bez majątku — jak to możliwe?

Na pytanie, kiedy możliwa jest upadłość konsumencka prawnik zawsze odpowie, że spełnione muszą zostać dwie podstawowe przesłanki. O upadłość konsumencką możesz wnioskować, jeśli:

 • przez minimum trzy miesiące nie jesteś w stanie regularnie spłacać swoich długów, a w związku z tym twoje zobowiązania stale rosną, zamiast maleć; wniosek z tego — jesteś niewypłacalny,
 • w momencie składania wniosku nie prowadzisz działalności gospodarczej; nie oznacza to jednak, że nie mogłeś jej prowadzić wcześniej, zasada jest jednak taka: najpierw zamknięcie działalności, dopiero potem ewentualna upadłość konsumencka.

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje oczywiście sąd na podstawie analizy wszystkich dokumentów przedstawionych we wniosku wszczynającym postępowanie. Do wniosku o upadłości konsumenckiej dostarczasz szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej. To, że nie dysponujesz majątkiem, który można byłoby spieniężyć na poczet zaspokojenia żądań wierzycieli, nie wyklucza cię z tego postępowania.

Co zrobić, aby uzyskać upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, trzeba przede wszystkim bardzo dokładnie i uważnie przygotować wniosek, w którym muszą się znaleźć szczegółowe informacje na temat twojej aktualnej sytuacji finansowej. Nie trzeba chyba podkreślać, że we wniosku znaleźć się muszą szczegółowe informacje na temat zadłużenia, wierzycieli, wysokości poszczególnych kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań. Do postępowania upadłościowego potrzebne są także szczegółowe dane dotyczące majątku, jakim dysponujesz. Jest to bardzo istotny element, ponieważ na jego podstawie w połączeniu z danymi o zadłużeniu opracowuje się założenia planu spłaty wierzycieli. W ramach postępowania upadłościowego licytuje się majątek, aby go spieniężyć i w ten sposób pozyskać (często przynajmniej część) środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli — czy zawsze?

Warto jednak zdawać sobie sprawę, żeby przy ogłoszeniu upadłości nie zawsze dochodzi do licytacji majątku, jak też ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeśli upadłość konsumencka dotyczy osoby, która nie posiada majątku, sąd może (ale nie musi) umorzyć jej długi. Najczęściej taka decyzja jest podejmowana w bardzo trudnej sytuacji życiowej wnioskodawcy, dla którego spłata jakiegokolwiek zadłużenia oznaczałaby utratę podstawowych środków na życie. W takim przypadku sąd ma możliwość odstąpienia od nakazu wyegzekwowania długu. Trzeba jednak pamiętać, że muszą ku temu być bardzo czytelne i niebudzące wątpliwości przesłanki. Bardzo ważne we wniosku jest szczegółowe uzasadnienie wraz z wyjaśnieniem przyczyn, z powodu których wnioskodawca znalazł się w sytuacji zmuszającej go do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka bez majątku to paradoksalnie postępowanie, które przebiega szybciej, niż w przypadku gdy wnioskodawca ma majątek. Wynika to przede wszystkim z tego, że w tym drugim przypadku dużo czasu zajmuje sama procedura licytacji. Tutaj jest ona pomijana, co sprawia, że w ciągu kilku miesięcy upadłość konsumencka bez majątku może zostać zgodnie z prawem ogłoszona przez sąd.

Udostępnij:

Artykuł Sponsorowany

2 comments

 • Paweł Kopeć

  19 września, 2022 at 3:12 pm

  Nie upaść.

  Reply

  • Paweł Kopeć

   19 września, 2022 at 3:13 pm

   …tzn. nie zadłużać się, nie pożyczać, nie brać kredytów, nie żyć ponad /swój/ stan, omijać lichwiarskie /polskie?!/ banki, firmy, usługi etc.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk