Rzeczniczka SG: w tym tygodniu strona niemiecka przekaże do Polski 43 cudzoziemców

Karol Kwiatkowski4 sierpnia, 202238 min
W tym tygodniu strona niemiecka przekaże do Polski 43 cudzoziemców, w następnym kolejne 16 osób – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa SG por. Anna Michalska. To głównie cudzoziemcy, którzy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce wyjechali do Niemiec.

Jak przekazała por. Anna Michalska, większość z cudzoziemców, którzy zostaną przekazani Polsce przez stronę niemiecką przekroczyła nielegalnie granicę z Białorusi do Polski. „Takich osób zidentyfikowano w całej Europie już ponad 1,5 tys.” – powiedziała Michalska.

Dodała, że przekazanie cudzoziemców odbędzie się w ramach tzw. procedur Dublin III, czyli na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

„Nie jest tak, jak niektórzy próbują sugerować, że cudzoziemiec, który dostanie się nielegalnie do Polski, złoży wniosek ochronę międzynarodową i potem samowolnie oddali się do innego państwa już nas nie interesuje. Jeżeli Polska jest pierwszym krajem wjazdu na teren UE i tu cudzoziemiec złoży wniosek, lub jeżeli też Polska jest pierwszym krajem nielegalnego wjazdu na teren UE, to osoby takie są zawracane do Polski” – powiedziała Michalska.

Dodała, że realizacja wspomnianego rozporządzenia była przez ostatnie miesiące wstrzymana, ze względu na trwający w Ukrainie konflikt zbrojny. „Od sierpnia br. procedury zostały wznowione. Przekazania ze stroną niemiecka odbywają się droga lądową i lotniczą w wyznaczonych placówkach SG. Całość koordynowana jest przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej” – zaznaczyła.

Z informacji Straży Granicznej wynika, że najliczniejsze obywatelstwa wśród zapowiedzianych przekazań to m.in.: Syria (16 os.) i Afganistan (13 os.), a także pojedyncze osoby m.in. z Iraku, Somalii, Chin, Iranu i Tanzanii.

„Najliczniejszą grupę stanowią cudzoziemcy, którzy złożyli na terytorium Polski wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, następnie cudzoziemcy, którzy mieli ważną wizę wydaną przez Polskę oraz osoby, które przekroczyły granicę w sposób nielegalny z innego państwa do Polski, a następnie do Niemiec” – powiedziała.

Dodała, że tylko w 2022 roku w całej Europie zidentyfikowano już 1 538 cudzoziemców, którzy w swoich nielegalnych podróżach mają tzw. ślad polski i mogą zostać przekazani przez państwa członkowskie UE na terytorium Polski.

„To przede wszystkim osoby, które ubiegały się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski i miały oczekiwać w ośrodkach otwartych na rozpatrzenie tych wniosków przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Cudzoziemcy planowani do przekazania do Polski to głównie obywatele Iraku – 786 osób, oraz Afganistanu – 278 osób” – poinformowała Michalska.

Rzeczniczka SG zaznaczyła, że na podstawie przepisów Dublin III Polska jest zobowiązana do przyjmowania na swoje terytorium cudzoziemców z innych państw członkowskich. Przepisy te określają, który kraj unijny jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku azylowego, przy jednoczesnym zastosowaniu zasady wskazania państwa pierwszego wjazdu.

„Tak zwane transfery dublińskie dotyczą osób, których wniosek azylowy powinien być rozpatrywany w innym kraju unijnym niż ten, w którym osoba ta obecnie przebywa. Rozporządzenie Dublin III reguluje m.in. terminy przewidziane na wystąpienie z wnioskiem do odpowiedzialnego państwa członkowskiego o przejęcie osoby oraz terminy, w jakich to państwo powinno udzielić odpowiedzi na otrzymany wniosek” – powiedziała Michalska.

Dodała, że do Polski zawracane jest sporo osób z uwagi na położenie geograficzne naszego kraju – Polska jest bowiem państwem granicznym strefy Schengen – i traktowaniem przez obywateli państw trzecich terytorium RP, jako strefy tranzytowej do innych państw UE.

„Cudzoziemcy, którzy nie są w posiadaniu wymaganych dokumentów, chcąc wjechać na terytorium państw członkowskich UE korzystają z prawa złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Próbując przedostać się do innego państwa członkowskiego cudzoziemcy naruszają procedurę uchodźczą i opuszczają terytorium Polski, a następnie – w przypadku ujawnienia przed organami migracyjnymi – są odsyłani w ramach procedury dublińskiej” – wyjaśniła Michalska.

Dodała, że zgody na przyjęcie cudzoziemców z innego państwa członkowskiego są udzielane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, natomiast Straż Graniczna jest odpowiedzialna za realizację przyjęć cudzoziemców na terytorium RP. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

3 comments

 • PI Grembowicz

  4 sierpnia, 2022 at 10:50 am

  Niemieckie /…/ to jednak są bezczelne…. jak w XVIII wieku (trzykrotnie) czy w 1918, 1939 roku etc.
  Taki naród?!
  Niby nie Azja a jednak!

  Reply

  • PI Grembowicz

   4 sierpnia, 2022 at 10:51 am

   … genetycznie modyfikowani?!

   Reply

 • Paweł Kopeć

  4 sierpnia, 2022 at 1:53 pm

  „Rosja walczy na Ukrainie z cywilami„ – to jest jedno z trafniejszych określeń tego, co się dziś dzieje na Ukrainie.
  Inne to: Stalin, II wojna światowa, AH, wojna totalna, ZSRR, Lenin, czerwone flagi z sierpem i młotem, radzieckie pomniki, bolszewizm, śmierć, destrukcja, gwałt, holokaust…

  Reply

Leave a Reply to PI Grembowicz Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk