Prof. Tadeusz Kowalski wybrany przez Senat do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Karol Kwiatkowski4 sierpnia, 20225 min

Prof. Tadeusz Kowalski został wybrany przez Senat do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kowalski był kandydatem opozycji na to stanowisko. Popierali go m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO), wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka (PPS), senator Krzysztof Kwiatkowski (niezależny).

We wrześniu kończy się sześcioletnia kadencja członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według przepisów te same osoby nie mogą być powołane na kolejną pełną kadencję.

Dwóch członków KRRiT powołuje prezydent, kolejnych dwóch Sejm, a jednego wybiera Senat.

Za kandydaturą dr hab. Tadeusza Kowalskiego, prof. UW opowiedziało się 56 senatorów, 40 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Tadeusz Kowalski podczas posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu powiedział, że od około 50 lat jest związany z mediami. Dodał, że jego prace badawcze dotyczą ekonomiki mediów, zarządzaniem mediami. Zaznaczył, że brał udział w pracach nad pierwszą ustawą o radiofonii i telewizji. Był ekspertem KRRiT, a następnie ekspertem Rady Europy, wydelegowanym przez ówczesnego przewodniczącego KRRiT Bolesława Sulika. „Przez rok pracowałem w Brukseli, redagując książkę na temat finansowania produkcji audiowizualnej, to był okres poprzedzający powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej” – mówił. „Byłem jednokrotnie członkiem rady programowej TVP, a trzykrotnie członkiem rady nadzorczej TVP, dwukrotnie moja kadencja została w sposób polityczny skrócona z powodu zmian układu władzy. Napisałem kilkanaście książek w kraju i za granicą” – powiedział. Przypomniał, że jako dyrektor Filmoteki Narodowej uruchomił proces digitalizacji najstarszych zbiorów filmowych w Polsce.

Prof. Tadeusz Kowalski pracuje na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem pierwszej ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 roku.

W latach 1991-1993 był członkiem zarządu i dyrektorem generalnym Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 r. do 1997 r. był ekspertem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz od 1995 r. do 2004 r. ekspertem w Radzie Europy w zespołach do spraw pluralizmu mediów, koncentracji mediów oraz rozwoju nowych technologii informacyjnych

Od 2003 r. do 2005 r. był członkiem rady nadzorczej TVP S.A., a w 2004 i 2005 roku, jej przewodniczącym. Od 2006 do 2010 był członkiem rady programowej TVP S.A., a w latach 2011-16 ponownie zasiadał w radzie nadzorczej.

Kowalski przez siedem lat (2008-2015) był dyrektorem Filmoteki Narodowej. Jest autorem ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu medioznawstwa (specjalność ekonomika mediów, zarządzanie mediami, ekonomika internetu, media społecznościowe) oraz ekspertyz sądowych. (PAP)

autorzy: Katarzyna Krzykowska, Anna Kruszyńska

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk