Bezpieczna i świadoma zagrożeń – zajęcia z samoobrony dla kobiet

W całej Polsce startują zajęcia z samoobrony. W tym roku projekt Obrona nie tylko na Orliku 2022, organizowany przez Fundację Orły Sportu, odbędzie się w 40 lokalizacjach. W wielu miejscach zajęcia już wystartowały, ale lista uczestników jest wciąż otwarta.

W ostatnich latach często wraca aspekt przemocy domowej oraz zagrożeń, których ofiarami w znaczącej większości są kobiety. Wiele organizacji zwraca uwagę, że w przypadku kobiet różne formy przemocy są wyrazem nierówności płci. Siła fizyczna, ale też wiele aspektów psychologicznych, społecznych czy ekonomicznych sprawia, że to kobiety są najczęstszymi poszkodowanymi. Co najbardziej niepokojące, stereotypy płciowe mogą przyczyniać się także do racjonalizacji, a tym samym – usprawiedliwiania przemocy. Polska jest zobowiązana do podjęcia środków promujących zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań w celu wyeliminowania uprzedzeń bazujących na stereotypach płci. Ważne jest przygotowanie rozwiązań, które przede wszystkim pozwolą uniknąć przemocy zanim dojdzie do jej aktu. Dostrzegając te problemy wiele organizacji działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i świadomości społecznej.

Po sukcesie zeszłorocznego projektu Obrona nie tylko na Orliku i świetnym przyjęciu zarówno przez uczestniczki jak i instruktorów, Fundacja Orły Sportu wróciła z projektem w odświeżonej wersji. Tym razem organizacja przygotowała różnorodne aktywności mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i uniknięcia potencjalnego zagrożenia. W każdej lokalizacji odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu samoobrony i psychologii.

„Przede wszystkim zależy nam na uświadomieniu uczestniczkom zajęć jak uniknąć sytuacji zagrożenia i jak reagować na pierwsze sygnały, gdy to zagrożenie się pojawia – mówi prezes Fundacji Orły Sportu Rafał Wosik. – W tym celu przewidujemy spotkanie z psychologiem, który opowie o tym, jak nie stać się ofiarą, jak stawiać granice i jak zdobyć pewność siebie by wyzbyć się syndromu ofiary”.

W ramach zajęć zostanie też przeprowadzony warsztat pozytywnego myślenia i uwalniania emocji oraz nauka panowania nad stresem i strachem. Trenerzy mają za zadanie przygotowanie uczestniczek poprzez rozgrzewkę ogólnorozwojową oraz poprawę ogólnej formy fizycznej. Kluczowym elementem treningu będzie omówienie aspektów zagrożenia i technik samoobrony, w tym m.in. nauka reakcji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, nauka postaw podczas ataku oraz technik atakowania, nauka uwalnia się z chwytów w rożnych kombinacjach, ćwiczenia z przyrządami (tarcze, rękawice, pałki), wprowadzenie do obrony przez atakiem z użyciem przyrządów takich jak nóż czy pistolet. Na zajęciach pojawi się też policjant, który omówi aspekt bezpieczeństwa i skutecznego przeciwdziałania przemocy przygotowany przez służby mundurowe. Uczestnicy uczuleni zostaną również na aspekt cyberprzemocy, toksyczności działań online i temat różnych form molestowania w internecie, które nasiliły się podczas pandemii.

Fundacja przygotowała też panel historyczno-patriotyczny, w ramach którego, uczestnicy zajęć będą poznawać wydarzenia i postacie, głównie kobiet, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Więcej o zajęciach Obrona nie tylko na Orliku 2022 można znaleźć na stronie Fundacji Orły Sportu www.orlysportu.pl, profilu społecznościowym Facebook oraz u lokalnych animatorów sportu na wybranych orlikach.

Projekt jest dofinansowany ze środków, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

  • PI Grembowicz

    21 lipca, 2022 at 2:45 pm

    Zob. m.in. Szwecja, Francja, UK, UE, Niemce, Włochy, Norwegia, Skandynawia etc.
    Czyli muzułmanie, islam, islamiści, meczet, koran itp.
    Por. Adam Gwiazda /Francja, Paryż/ twitter.

Leave a Reply

Koszyk