Obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wniosek o Kartę Polaka w 16 urzędach wojewódzkich

Karol Kwiatkowski18 lipca, 20226 min

Obywatele Ukrainy, a także Białorusi i Rosji przebywający w Polsce będą mogli składać wnioski o Kartę Polaka i odbierać ją w 16 urzędach wojewódzkich w Polsce, MSZ przygotowało specjalne rozporządzenie w tej sprawie – poinformował w poniedziałek resort.

Jak podało MSZ w komunikacie, złożenie wniosku i odebranie Karty Polaka w urzędach wojewódzkich w Polsce będzie możliwie „w ciągu nadchodzących tygodni”.

Resort wyjaśnił, że po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie konsulaty w tym kraju zabezpieczyły posiadane Karty Polaka i przesłały je do MSZ w Warszawie. „Tu dokumenty te są sukcesywnie wydawane zainteresowanym, którzy się po nie zgłoszą” – podkreśla resort.

MSZ poinformowało również, że przygotowało rozporządzenie mające zapewnić obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce możliwość złożenia wniosku o Kartę Polaka bez konieczności wyjazdu na Ukrainę.

„Dzięki przyjętym przez Radę Ministrów przepisom, które wejdą w życie w ciągu najbliższych tygodni, złożenie wniosku o Kartę Polaka będzie łatwiejsze – obywatele Ukrainy podlegający przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka będą mogli złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce, a nie tak jak we wcześniej obowiązujących przepisach – jedynie w konsulatach RP poza granicami naszego kraju” – głosi komunikat MSZ.

Podkreślono, że dzięki temu spełniony będzie ustawowy obowiązek umożliwienia uprawnionym osobom złożenia wniosku o Kartę Polaka mimo zawieszenia działalności większości konsulatów polskich na Ukrainie z uwagi na rosyjską inwazję.

Jak przekazało MSZ, wnioski będą mogły złożyć zarówno te osoby, które już wcześniej posiadały Kartę Polaka, jak i te, które będą wnioskować o wydanie tej karty po raz pierwszy. Dokumenty te będą mogły być odebrane tam, gdzie wnioski złożono, bez konieczności wyjazdu na Ukrainę.

„W związku z utrudnionym działaniem polskich konsulatów także na Białorusi i w Rosji powyższe przepisy obejmą również obywateli tych państw” – zapowiada MSZ.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej we wrześniu 2007 roku. Karta Polaka jest ważna 10 lat i można przedłużyć ją na kolejne 10 lat; w przypadku osób powyżej 65 lat wydawana jest na czas nieokreślony.

Posiadacz Karty ma prawo m.in. do: zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy; odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych. Otrzymanie Karty nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium RP ani prawa przekraczania bez wizy polskich granic.

Aby otrzymać Kartę Polaka, należy wykazać związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk