Projekt: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum

Nasza Polska13 lipca, 20223 min

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. będzie zwiększony na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. – wynika z opublikowanego w środę projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w środę projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku będzie na poziomie ustawowego minimum.

Taką propozycję rząd przedstawił w czerwcu Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Rada nie wypracowała jednak zgodnego stanowiska w tej sprawie.

W razie nieuzgodnienia stanowiska RDS w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia. Rozporządzenie musi uwzględniać informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest znany po podaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1003,83 zł brutto.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Koszyk