MZ uchyli przepisy określające standard opieki nad pacjentem zakażonym SARS-CoV-2

Karol Kwiatkowski21 kwietnia, 20225 min
Resort zdrowia uchyli przepisy określające standard opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Chodzi m.in. o zadania związane z kierowaniem pacjenta do izolacji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, uchylającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, opublikowano w czwartek w RCL.

Jak uzasadniono, w związku ze znaczną poprawą stanu epidemicznego w Polsce, zmniejszeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby hospitalizacji, uchylenie tego rozporządzenia jest zasadne.

„Wystarczające jest stosowanie regulacji określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 680) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).” – napisano.

Projekt rozporządzenia nie zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, co – jak uzasadniono – jest podyktowane potrzebą pilnego wejścia w życie projektowanych rozwiązań w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z rozporządzeniem, które zostanie uchylone, w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lekarz, „kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej”.

Działania te obejmują m.in. ocenę stanu zdrowia poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia drugiego roku życia, które muszą być zbadane przez lekarza. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta lekarz zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku dodatniego wyniku, kieruje go do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub do szpitala, gdy jest konieczność hospitalizacji.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz w sytuacji zlecenia wykonania testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej. Po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca też taki transport. W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym lekarz sprawujący nad nim opiekę kieruje go do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji, gdy jest potrzebna. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport.

Od 28 marca zniesiono w Polsce obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Na przełomie marca i kwietnia zniesiono też obowiązek kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Wskazano, że decyzja ta wynika z poprawy stanu epidemiologicznego i gwałtownego zmniejszenia się zakażeń koronawirusem.(PAP)

Autorka: Agata Zbieg

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *