Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom

Karol Kwiatkowski15 kwietnia, 20225 min

Prezydent podpisał w czwartek nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która doprecyzowuje i dostosowuje niektóre przepisy prawa związane z pomocą uchodźcom wojennym. W noweli zawarto m.in. przepisy umożliwiające tymczasowe dopuszczenie do zawodu lekarza i usprawniające rejestracje w systemie PESEL.

Jak poinformowały służby prasowe Prezydenta RP, w czwartek Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Powyższą nowelizację Sejm uchwalił 8 kwietnia. Regulacja doprecyzowuje i uzupełnia dotychczasowe przepisy dotyczące ukraińskich uchodźców. Zmiany w specustawie mają m.in. usprawnić rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Umożliwią np. upoważnienie do czynności związanych z rejestracją osób niezatrudnionych w urzędach. Doprecyzowują też, kiedy osoba małoletnia ma być obecna przy wnioskowaniu o PESEL. Ponadto przewidują, że w imieniu m.in. osoby z niepełnosprawnością wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator, a w przypadku ich braku – nadawany jest z urzędu.

W ustawie znalazły się też zapisy o gromadzeniu, przechowywaniu i dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Są również przepisy o tymczasowym dopuszczeniu lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu w Polsce w celu pomocy ukraińskim uchodźcom, a także o upoważnieniu wojewody do organizacji doraźnej pomocy medycznej w miejscach, w których gromadzą się obywatele Ukrainy.

Ustawa umożliwi ponadto obywatelom Ukrainy udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz ich rodaków, którzy nie znają języka polskiego. Ukrainki i Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, będą mogli też uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej.

Nowela zakłada także utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego nowego Funduszu Gwarancji Kryzysowych. Z FGK udzielane będą gwarancje i poręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców w związku ze skutkami wojny na Ukrainie. Ponadto z powstałego już w ramach BGK Funduszu Pomocy będą mogły być finansowane działania polskich służb zapewniające bezpieczeństwo ukraińskim uchodźcom.

Oprócz marcowej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nowelizacja zmienia też pojedyncze przepisy kilkunastu ustaw, m.in. o cudzoziemcach. Przyjęto w niej rozwiązania wypracowane przez MSWiA i MSZ w odpowiedzi na apel o wsparcie obywateli Białorusi, którzy z Ukrainy uciekli do Polski. Dotyczą one m.in. kwestii wydawania wiz humanitarnych w Polsce.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu, z mocą od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę. (PAP)

autor: Luiza Łuniewska, Agnieszka Ziemska

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk