Komitet Nauk Prawnych PAN wzywa do „do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce”

Karol Kwiatkowski17 marca, 20222 min

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zwraca się do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej „o pilne podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce”.

„Kryzys ten ma daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i polityczne. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, jego dalsza eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w polskim interesie narodowym” – czytamy w uchwale KNP PAN.

Według PAN źródłem tych naruszeń jest przede wszystkim: naruszająca Konstytucję RP zmiana statusu KRS, ukształtowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w sposób czyniący z tego postępowania instrument politycznego nacisku i szykan, wprowadzenie zmian w Sądzie Najwyższym podważających jego niezależność.

Naukowcy w uchwale domagają się m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz usunięcia z Sądu Najwyższego osób powołanych z naruszeniem gwarancji niezawisłości przy udziale obecnej KRS.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk