Ukraińscy uchodźcy w Izraelu nie mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej

Magdalena Targańska16 marca, 20226 min

Uchodźcy, którzy nie są Żydami nie mogą korzystać z wielu praw przyznanych żydowskim uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl – w tym z dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę ponad dwa tygodnie temu, do Izraela przybyły tysiące ukraińskich uchodźców szukających schronienia. Wielu z nich nie jest Żydami, a więc nie kwalifikuje się do przyjęcia na podstawie Prawa Powrotu, które pozwala na imigrację do Izraela każdemu, kto ma co najmniej jednego żydowskiego dziadka.

W związku z tym uchodźcy ci nie mogą korzystać z wielu praw przyznawanych żydowskim uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, w tym z dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej.

Podczas gdy mieszkańcy Izraela mają podstawowe prawo do opieki zdrowotnej, a żydowscy imigranci mają to prawo od momentu przybycia do kraju, uchodźcy, którzy nie są Żydami i osoby ubiegające się o azyl nie mogą korzystać z dobrodziejstw ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zamiast tego osoby ubiegające się o azyl w Izraelu muszą płacić za prywatne ubezpieczenie zdrowotne, na co wiele z nich nie może sobie pozwolić. W przeszłości dotyczyło to głównie Sudańczyków i Erytrejczyków, których obecnie w Izraelu przebywa około 28 000. Choć nie mają oni dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej, osoby ubiegające się o azyl, które są zatrudnione na pełen etat, mogą korzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zapewnienia zobowiązani są ich pracodawcy.

Ubezpieczenie to ma jednak pewne ograniczenia, ponieważ jest uzależnione od kontynuowania pracy, a wypłaty są odejmowane od pensji, co sprawia, że jest ono nieskuteczne, jeśli osoba ubezpieczona stanie się kiedykolwiek bezrobotna z powodów zdrowotnych.

Jednak w przypadku uchodźców z Ukrainy sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Obecnie osoby wjeżdżające do kraju otrzymują trzymiesięczną wizę turystyczną, która daje im taki sam status jak turystom, co uniemożliwia im znalezienie pracy. A bez zatrudnienia nie ma pracodawcy, który opłacałby ich prywatne ubezpieczenie zdrowotne, co blokuje kolejną drogę dostępu do opieki zdrowotnej.

Chociaż rząd oświadczył, że uchodźcy muszą płacić zarówno za prywatne ubezpieczenie, jak i, w razie potrzeby, za wizyty w szpitalu, wielu z nich nie może sobie na to pozwolić, ponieważ przybyli do kraju z niewielką ilością pieniędzy.

Jakie możliwości ma nieżydowski uchodźca z Ukrainy, który ucieka z kraju ogarniętego wojną, szukając opieki zdrowotnej w Izraelu?

Pierwszą i dla wielu najbardziej idealną opcją jest skorzystanie z pomocy przyjaciół, rodziny i medycznych organizacji charytatywnych. W niedzielę, 13 marca, Izrael ogłosił, że każdy Ukrainiec, który ma krewnego mieszkającego w Izraelu, otrzyma pozwolenie na wjazd do kraju, niezależnie od limitu uchodźców bez rodziny.

W takim przypadku uchodźca mający rodzinę w Izraelu może liczyć na to, że to ona sfinansuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ale oczywiście nie ma gwarancji, że krewni będą chcieli lub mogli pokryć tak duże wydatki.

Jeśli chodzi o pomoc ze strony organizacji medycznych i charytatywnych, kilka z nich ogłosiło już projekty mające na celu pomoc przyjeżdżającym Ukraińcom w uzyskaniu potrzebnej im opieki medycznej.

W zeszły wtorek zespół z izraelskiego Dziecięcego Centrum Medycznego Schneider wyruszył do granicy ukraińskiej w ramach akcji ratunkowej, przewożąc dzieci ze skomplikowanymi chorobami i schorzeniami do Izraela, aby mogły być leczone pod ich opieką, ponieważ pobyt w Kijowie staje się coraz bardziej niebezpieczny. Dzieci, głównie pacjenci chorzy na raka, otrzymują teraz bezpłatnie pilną opiekę i leczenie w Centrum Schneidera w Petah Tikva.

 

Źródło: jpost.com

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk