W Sejmie drugie czytanie projektu ustawy o obronie ojczyzny, zgłoszono poprawki

Karol Kwiatkowski11 marca, 20227 min

W piątkowej debacie podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o obronie ojczyzny kluby zapowiedziały poparcie dla regulacji; zgłoszono poprawki i w związku z tym jeszcze w piątek o godz. 14.30 zbierze się sejmowa komisja obrony.

Przedstawiając sprawozdanie sejmowej komisji obrony o, liczącym ponad 800 artykułów, projekcie Michał Jach (PiS) przypominał, że pracowała nad nim podkomisja i zgłoszono wtedy blisko 400 poprawek – merytorycznych i redakcyjno-legislacyjnych. Podkreślał, że następnie wszyscy posłowie komisji obrony poparli przyjęcie sprawozdania, co świadczy jego zdaniem o odpowiedzialności i potwierdza opinię o merytorycznym i skutecznym procedowaniu.

Poseł PiS Piotr Kaleta podkreślał, że niepodległość jest dobrem cennym, ale i kosztownym. „Ostatnie wydarzenia pokazały, że nie można z totalitaryzmem dyskutować, nie można podejmować współpracy” – zaznaczył.

„Wolność i bezpieczeństwo jest naszym dobrem najwyższym i jako klasa polityczna musimy zrobić wszystko, by z tego miejsca popłynął dzisiaj jasny przekaz, że o tym wiemy i zdajemy sobie sprawę; zdawaliśmy od zawsze, a teraz rozumiemy w sposób szczególny” – podkreślił Kaleta. Przekonywał, że w projektowanej ustawie „jest wszystko, co być powinno i należy ją natychmiast zacząć realizować”. W imieniu klubu PiS złożył poprawki i zapewnił o poparciu swojego środowiska dla ustawy.

Zabierając głos w imieniu KO poseł Tomasz Siemoniak także poinformował o złożeniu kilku poprawek. Wyraził zadowolenie, że w pracach w komisji przyjęto propozycję poddania kontroli parlamentarnej Funduszu Modernizacji. „Chciałbym też docenić popartą przez wszystkich poprawkę Koalicji Polskiej, która mówi o 50 proc. zamówień modernizacyjnych kierowanych do polskiego przemysłu obronnego” – dodał Siemoniak.

Poseł podał, że poprawki jego klubu dotyczą m.in. systemu mobilizacji i uzupełnień. „Wnosimy poprawkę, by nie likwidować WKU, które przez kilkadziesiąt lat wrosły w pejzaż polskiej administracji. (…) Druga poprawka dotyczy kwestii zakazu sprzedaży strategicznego majątku skarbu państwa w chwili, gdy toczą się działania wojenne. (…) Chodzi o zakaz sprzedaży części Lotosu” – mówił. Trzecia poprawka – jak kontynuował – dotyczy „przyjęcia pakietu wzmocnienia sił zbrojnych”.

Marcin Kulasek (Lewica) wskazywał, że „wojna zmienia wszystko” i zmienić się musi nasze podejście do wydatków zbrojeniowych, organizacja systemu obronności państwa i sama armia. Stwierdził, że rządowy projekt stanowi próbę wyjścia naprzeciw wyzwaniom, jakie przed państwem postawiła obecna sytuacja międzynarodowa. Ocenił, że projekt był dalece niedoskonały, ale klub uznał, że należy nad nim pracować składając poprawki.

Poseł Kulasek akcentował, że Lewica konsekwentnie domaga się rezygnacji z likwidacji wojskowych komend uzupełnień oraz wojewódzkich sztabów wojskowych i składa stosowną poprawkę w czasie drugiego czytania.

Paweł Paweł Bejda (KP-PSL) mówił, że klub „docenia wagę i powagę ustawy”. Zwracał uwagę, że Koalicja Polska złożyła podczas prac w komisji dwie istotne poprawki. Jedna dotyczyła tego, by udział wydatków obronnych w PKB osiągną poziom 3 proc. w tym roku, a nie w przyszłym, ale nie zyskała poparcia. Druga, przyjęta, dotyczyła odsetka zakupów dokonywanych w polskich podmiotach przemysłu zbrojeniowego.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) poinformował, że jego koło przygotowało poprawkę „odblokowująca dostęp do broni”. „Uważamy, że taka powinna znaleźć się w ustawie, obywatele powinni mieć prawo nabywać broń, przechodzić szkolenie strzeleckie, podnosić swoje kompetencje obronne” – mówił.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) podnosił, że dzięki pracy komisji, projekt jest zdecydowanie lepszy niż był pierwotnie, m.in. dzięki poprawkom zgłoszonym przez jego koło. Wśród dalszych pożądanych zmian wymienił m.in. to, by program rozwoju sił zbrojnych był zatwierdzany na poziomie Rady Ministrów. Poinformował też m.in. o pakiecie poprawek dotyczących przemysłu zbrojeniowego i wykorzystania potencjału firm prywatnych.

Główne cele ustawy, która konsoliduje regulacje znajdujące się dotychczas w kilkunastu różnych ustawach, to m.in.: zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Zapisy mają także m.in. ułatwić służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Krzysztof Kowalczyk

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk