Ustawa o wsparciu obywateli Ukrainy uchwalona niemal jednogłośnie

Karol Kwiatkowski10 marca, 20226 min

Uchwalona w środę wieczorem ustawa ws. wsparciu dla obywateli Ukrainy została poparta niemal przez cały Sejm, przeciw byli wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie Konfederacji. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek ws. bezkarności urzędniczej decydowały pojedyncze głosy, przede wszystkim posłów Kukiz’15.

Nadzwyczajną ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w finalnym głosowaniu poparło 439 posłów, przeciw było 12, wstrzymało się trzech.

Przeciw było 9 z 11 posłów koła Konfederacja (posłowie Konrad Berkowicz i Grzegorz Braun nie wzięli udziału w głosowaniu), Maciej Gdula z Lewicy, Paweł Zalewski z Polski 2050 oraz Stanisław Tyszka z Kukiz’15. Wstrzymali się Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń z Polski 2050 oraz Klaudia Jachira z KO.

Wcześniej posłowie głosowali nad 108 poprawkami. Najwięcej kontrowersji wzbudzały wśród posłów opozycji zgłoszone przez PiS poprawki dotyczące zagwarantowania m.in. funkcjonariuszom publicznym, w tym samorządowcom, bezkarności za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi w kilku przypadkach, m.in. za czyny popełnione w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie stanu epidemii, gdy sprawca działał w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości.

Ostatecznie odrzucona została tylko jedna z tych poprawek – gwarantująca taką bezkarność funkcjonariuszom publicznym w przypadkach nie tylko czasu wojny, ale także m.in. stanu klęski żywiołowej i stanu epidemii. Za tą poprawką głosowało 224 posłów PiS, a także niezrzeszeni posłowie Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler. Przeciw była cała opozycja, a o negatywnym dla PiS wyniku zdecydowało głosowanie przeciw jednego posła tego ugrupowania – Marcina Duszka, a także posłów Kukiz’15 (wstrzymał się tylko Stanisław Tyszka). Trzech posłów PiS nie brało udziału w głosowaniu tej poprawki: Teresa Hałas, Anna Maria Siarkowska i Sławomir Zawiślak. Nie głosowali oni także przy innych poprawkach, dotyczących bezkarności, a także przy głosowaniu całości ustawy.

Przeszła natomiast poprawka o węższym zakresie, zapewniająca bezkarność urzędniczą w przypadku wojny, w tym wojny w kraju sąsiadującym z Polską – za jej przyjęciem głosowało 229 posłów, przeciw – 224, wstrzymało się – 2, nie głosowało – 5 . Tym razem o wyniku zdecydowało poparcie poprawki przez Jarosława Sachajkę i Stanisława Żuka z Kukiz’15, wstrzymanie się nie tylko Stanisława Tyszki, ale i Pawła Kukiza, a także brak udziału w głosowaniu Waldemara Sługockiego z KO.

Poprawka dotycząca bezkarności wprowadzona została też do Prawa przedsiębiorców, w tym przypadku w szerszej wersji, czyli także w czasie m.in. stanu epidemii, czy stanu klęski żywiołowej – za poprawką było 228 posłów, przeciw 226, wstrzymało się 2. Tu wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS byli za (225 osób), także posłowie niezrzeszeni Ajchler i Mejza, poprawkę poparł również Stanisław Żuk z Kukiz’15, a Krzysztof Bosak z Konfederacji i Stanisław Tyszka z Kukiz’15 wstrzymali się. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk