Uściński: w lokalach niemieszkalnych można tymczasowo kwaterować uchodźców

Magdalena Targańska9 marca, 20224 min

W lokalach, które formalnie nie są mieszkalne, ale nadają się do zamieszkania, można tymczasowo kwaterować uchodźców, bez konieczności zgłaszania zmiany sposobu użytkowania – powiedział PAP wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Muszą być tam jednak zapewnione bezpieczne i godne warunki.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że przepisy ustawy Prawo budowlane nie zakazują tymczasowego pobytu (o charakterze zakwaterowania) uchodźców w budynkach niemieszkalnych. Nie trzeba w związku z tym zgłaszać zmiany sposobu użytkowania do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Taką informację Urząd przesłał do organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego, a za ich pośrednictwem do organów powiatowych.

Jak powiedział PAP Uściński, rozwiązanie ma charakter tymczasowy; jest odpowiedzią na rosnącą liczbę uchodźców z Ukrainy i pojawiające się w związku z tym inicjatywy kwaterowania tych osób w budynkach niemieszkalnych.

„Chcemy uspokoić Polaków, że jeżeli będą przyjmować uchodźców w lokalach, które formalnie nie są mieszkalne, ale nadają się do bezpiecznego przebywania w nich, to mogą to robić. Np. w dużych miastach mieszkania są często przekształcane na biura. Teraz kwaterowani są do nich ludzie uciekający przed wojną w Ukrainie. Po analizach odpowiednich przepisów możemy zapewnić, że nie ma problemu, jeśli chodzi o Prawo budowlane. Nie trzeba zajmować się dodatkowymi formalnościami takimi, jak zgłaszanie do urzędów administracji architektoniczno-budowlanej zmiany sposobu użytkowania biura na mieszkanie” – przekazał wiceminister rozwoju.

Zastrzegł, że w takim lokalu muszą być zapewnione bezpieczne i godne warunki: musi być ciepła woda, prąd, ogrzewanie, toaleta, a także spełnione podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu. „Jeśli jest to zagwarantowane, to w lokalu, który teoretycznie nie jest mieszkalny, ale nadaje się do zamieszkania, można kwaterować uchodźców i wobec użyczającego nie będą wyciągane konsekwencje” – zapewnił Uściński.(PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk