Prawo.pl: opiekunowie tymczasowi dla nieletnich uchodźców z Ukrainy

Rząd proponuje projekt ustawy, na mocy której będą ustanawiani opiekunowie tymczasowi dla ukraińskich dzieci, które przekroczyły polską granicę bez rodziców, w towarzystwie krewnych lub znajomych – informuje serwis Prawo.pl. W pierwszej kolejności opiekunowie byliby wybierani spośród osób spokrewnionych z dzieckiem.

Jak podaje serwis, przepisy te miałyby zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z handlem ludźmi. Ułatwiałaby też załatwienie różnych formalności, np. zapisanie dziecka do szkoły. Projektem w najbliższych dniach ma się zająć parlament.

„Wyjątkowo trudna sytuacja małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki wymaga objęcia ich właściwą formą ochrony, a także zagwarantowania szybkiej możliwości uzyskania dokumentu uprawniającego osobę dorosłą do reprezentowania małoletniego oraz wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem” – wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Według Prawo.pl opiekun tymczasowy byłby ustanawiany w przypadku ukraińskiego dziecka, które przekracza polską granicę, uciekając przez wojną i które zgodnie z innymi zapisami tego projektu będzie mogło przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Taki opiekun ma sprawować pieczę nad dzieckiem i nad jego majątkiem, będzie też upoważniony do jego reprezentowania.

Prawo.pl podaje, że sąd ma się przy tym kierować dobrem dziecka, a opiekun tymczasowy – jak wskazano – powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna. Jeśli jednak takich osób nie będzie, kandydata na opiekuna tymczasowego wskaże, na wniosek sądu, jednostka pomocy społecznej właściwa dla miejsca pobytu dziecka. Będzie miała na to… 24 godziny.

Zgodnie z informacjami serwisu, w myśl projektu dla kilku małoletnich będzie można ustanowić jednego opiekuna tymczasowego, jeżeli – jak zapisano – nie zachodzi sprzeczność między ich interesami. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa ma być w miarę możliwości ta sama osoba.

Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego ma być wszczynane na wniosek lub z urzędu. Wniosek może być złożony przez: Straż Graniczną, organy samorządu terytorialnego; prokuratora; policję; przedstawicieli organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom; osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim – babcię, ciocię; osobę, która objęła faktyczną pieczę nad dzieckiem po jego wjeździe do Polski; inne osoby lub podmioty w ramach swoich zadań.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ukrainskie-dziecko-bez-rodzica-bedzie-opiekun-tymczasowy,513885.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk