Państwowa Straż pożarna apeluje do przewoźników o pomoc w transporcie ukraińskich uchodźców do miejsc pobytu

Państwowa Straż Pożarna zaapelowała do firm transportowych i przewoźników o pomoc w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski. Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez PSP.

Jak podała Państwa Straż Pożarna na swoich stronach internetowych, z uwagi na rosnące potrzeby transportowe ogłosiła nabór firm transportowych i przewoźników do przewozu uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych znajdujących się na terenie Polski do miejsc pobytu wskazanych przez koordynatorów Państwowej Straży Pożarnej.

Jak wskazała PSP, autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców ma zapewnić firma transportowa albo przewoźnik. Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii poniesie także firma transportowa albo przewoźnik.

PSP wskazała stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób: do 100 km to 800 zł netto, a powyżej 100 km 5 zł netto za każdy następny kilometr.

PSP podała, że uruchamia telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników. Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych tych komend.

Telefoniczne punkty kontaktowe czynne będą w godzinach od 8 do 20, począwszy od niedzieli 6 marca i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców.

Państwowa Straż Pożarna wskazała, że na podstawie zebranych zgłoszeń zostanie sporządzona baza danych przewoźników z informacjami (karta ewidencyjna przewoźnika oraz procedura zaangażowania firm transportowych). Po dokonanej analizie zgłoszeń w oparciu o bieżące potrzeby będą wybierane firmy transportowe i przewoźnicy, którym zostanie zlecony transport.

Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia. Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk