Nowe prezydium Parlamentu Europejskiego

Karol Kwiatkowski23 stycznia, 20224 min

Europosłowie w mijającym tygodniu wybrali nowe prezydium Parlamentu Europejskiego – przewodniczącego PE, 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.

Szefową europarlamentu została maltańska eurodeputowana Roberta Metsola (EPL). Lista wiceprzewodniczących i kwestorów PE na drugą połowę obecnej kadencji, czyli do czasu ukonstytuowania się nowego Parlamentu po wyborach europejskich w 2024 r., obejmuje w sumie 19 nazwisk. Są to:

Wiceprzewodniczący/wiceprzewodniczące:

Othmar KARAS (EPP, AT)
Pina PICIERNO (S&D, IT)
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
Ewa KOPACZ (EPP, PL)
Eva KAILI (S&D, EL)
Evelyn REGNER (S&D, AT)
Rainer WIELAND (EPP, DE)
Katarina BARLEY (S&D, DE)
Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
Michal ŠIMEČKA (Renew, SK)
Nicola BEER (Renew, DE)
Roberts ZĪLE (ECR, LV)
Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL)
Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)

Kwestorzy/kwestorki:

Anne SANDER (EPP, FR)
Christophe HANSEN (EPP, LU)
Monika BEŇOVÁ (S&D, SK)
Fabienne KELLER (Renew, FR)
Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)

Czternaścioro wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów tworzy wraz z przewodniczącym PE Prezydium Parlamentu. Prezydium określa zasady sprawnego funkcjonowania europarlamentu.

Do jego zadań należy m.in. sporządzanie wstępnego projektu budżetu PE oraz podejmowanie decyzji w sprawach administracyjnych, personalnych i organizacyjnych.

Zakres odpowiedzialności każdego wiceprzewodniczącego lub kwestora obejmuje ich szczególne obowiązki w ramach Prezydium. Są one przydzielane przez przewodniczącego, po przeprowadzeniu dialogu z członkami Prezydium. Poza funkcjami pełnionymi w Prezydium wiceprzewodniczący mogą zastępować przewodniczącego, w tym w prowadzeniu debat plenarnych oraz w razie potrzeby reprezentować Parlament Europejski podczas szczególnych uroczystości lub działań. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi dotyczącymi bezpośrednio samych europosłów i są członkami Prezydium z głosem doradczym.

Wybierając członków Prezydium, grupy polityczne dążą do tego, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy w dużym stopniu odzwierciedlali siłę liczebną grup oraz uwzględniają wyniki głosowania w wyborach przewodniczącego.

Zgodnie z regulaminem PE, przewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym.

Kandydatury zgłasza się za zgodą zainteresowanych, przy czym kandydaturę może zgłosić jedynie grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg (1/20 posłów do PE). Przed każdą z trzech możliwych tur głosowania dozwolone jest zgłaszanie nowych kandydatur.

Podczas wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji opcji politycznych, a także równowagi płci i równowagi geograficznej.

Źródło informacji: EuroPAP News

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk