„Warstwy Pamięci” – interaktywna mapa historii Polski

Karol Kwiatkowski4 stycznia, 20227 min

Opracowanie serwisu – interaktywnej mapy – za pośrednictwem której będzie popularyzowana prawdziwa historia Polski to cel przygotowanego przez zespół Reduty Dobrego Imienia projektu pn. „Warstwy Pamięci”. Mapa przedstawia zbiór informacji dot. martyrologii obywateli RP w trakcie II wojny światowej i okresie komunizmu. 

W informacji prasowej RDI przekazano, że „od wielu miesięcy zespół Reduty Dobrego Imienia pracował nad złożonym projektem – interaktywną mapą +Warstwy Pamięci+”. „Celem przedsięwzięcia było opracowanie serwisu – interaktywnej mapy – za pośrednictwem której będzie popularyzowana prawdziwa historia Polski. Wizualizacja na internetowej mapie punktów ukazujących miejsca mordu obywateli polskich ma przysłużyć się edukacji młodego pokolenia i upowszechniania wiedzy o historii Polski” – wskazano.

Projekt „Warstwy Pamięci” jest pierwszym serwisem (bazą informacji historycznych) stworzonym na taką skalę, liczba ok. 18 tysięcy punktów zawartych na mapie w znacznym stopniu odzwierciedla wymiar zbrodni dokonanych przez niemieckich i sowieckich okupantów.

Jak napisano, „pierwszy etap prac stworzenia tak istotnego i pionierskiego serwisu historycznego został zakończony”. Mapa „Warstwy Pamięci” przedstawia zbiór informacji dotyczących martyrologii obywateli Rzeczypospolitej w trakcie II wojny światowej i okresie komunistycznego zniewolenia – okupacji sowieckiej. „Opracowana warstwa martyrologiczna przyczyni się do upamiętnia Ofiar – polskich obywateli, którzy zostali zmordowani w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, ale również ukaże skalę dramatu społeczeństwa polskiego w latach 1939-1989 r.” – podkreśla RDI.

Uwidocznione na mapie punkty to miejsca, którymi mogą być byłe niemieckie obozy, więzienia, cmentarze, przydrożne krzyże, miejsca kaźni ukryte głęboko w lasach oraz inne obiekty, które związane są z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa narodu i państwa polskiego. Każdy przedstawiony na mapie punkt oznacza tragedie ludzi, którzy w tym miejscu zostali bestialsko zamordowani. Określone miejsce posiada stosowną adnotację, by każdy mógł poznać fakty, dowiedzieć się, ile istnień ludzkich zostało unicestwionych przez niemieckich bądź sowieckich zbrodniarzy, poznać datę i okoliczności, w jakich doszło do zabicia polskich obywateli. Podane są także współrzędne GPS określające dane miejsce.

Na mapie wyróżnione są podkategorie: „niemieckie obozy śmierci”, „niemieckie obozy koncentracyjne”, „obozy przesiedleńcze”, „obozy pracy” „obozy germanizacyjne”, „obozy jenieckie”, „obozy sowieckie”, „areszt”, „deportacja”, „cmentarz, mogiła”, „getto”, „katownia niemiecka, gestapo”, „katownia sowiecka, NKWD, MO, UB, SB”, „bombardowanie”, „egzekucja”, „pacyfikacja”, „obóz, internowanie duchownych”, „pole walki”.

RDI podało, że „mapa ukazuje tysiące miejsc mordu polskich obywateli, którzy zginęli podczas II wojny światowej na terenach niewolonych przez okupantów, a określonych w granicach Polski pojałtańskiej”. „Docelowo na mapie mogą znaleźć się również miejsca pamięci, które rozsiane są niemalże na całym globie (np. w granicach dzisiejszych Niemiec, dzisiejszej Rosji, dzisiejszego Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, republik syberyjskich itd.), gdyż dramat społeczeństwa polskiego, a co za tym idzie, śmierć z rąk niemieckich czy sowieckich okupantów nie zależały od granic” – zaznaczono.

Każdy przedstawiony na mapie punkt oznacza jakieś wydarzenie, posiada stosowną adnotację, by każdy mógł poznać fakty dotyczące konkretnego wydarzenia.

Interaktywna mapa „Warstwy Pamięci” dostępna jest na stronie www.warstwypamieci.pl

RDI planuje rozbudowę serwisu, obecnie trwają intensywne prace, aby w najbliższej przyszłości opublikować kolejne warstwy pamięci prezentujące ważne wydarzenia, które zapisały się na kartach polskiej historii.

„Stworzenie mapy i oznaczenie miejsc upamiętniających Ofiary jest również szczególnie ważne w popularyzacji prawdy historycznej wśród szerokiej grupy odbiorców” – wskazano.

Oceniono, że „zrealizowany przez Redutę Dobrego Imienia projekt +Warstwy Pamięci+ wpisuje się w definicję dziedzictwa narodowego, a poprzez historyczny przekaz nie tylko pobudza świadomość historyczną, ale również wzbogaca wiedzę, a także kształtuje poczucie tożsamości narodowej, która jest gwarantem trwania narodu i zapewnienia ciągłości państwa”. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk