Interpelacja posłów Konfederacji już ponad 650 dni bez odpowiedzi

Karol Kwiatkowski22 grudnia, 20213 min

Czterech posłów Konfederacji na początku marca 2020 roku złożyli interepelację w sprawie liberalizacji dostępu do kusz. Interepalcja jest skierowana do ministra spraw wewnętrznych i administarcji Mariusza Kamińskiego.

Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji. Jest ona składana na ręce Marszałka Sejmu z dołączeniem dwóch odpisów. Marszałek Sejmu przesyła interpelantowi odpis odpowiedzi. Tekst pisemnej odpowiedzi na interpelację ogłasza się w załączniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu.

Tych czeterach posłów czekających już ponad 650 dni na odpowiedź to: Artur Dziambor, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i Jakub Kulesza.

Interpelacja dotyczy liberalizacji dostępu do kusz. Posłowie pytali m.in. o to czy ministerstwo rozważa liberalizację przepisów przynajmniej w takim zakresie, by umożliwiały one organizację rekonstrukcji historycznych i imprez LARP-owych z kuszami o niewielkim naciągu.

Na podstawie art. 4 ustawy o broni i amunicji kusze są w polskim prawie uznawane za broń. W wyniku tej klasyfikacji na podstawie art. 10 ww. ustawy obywatel, chcąc posiadać kuszę, musi wpierw wystąpić o pozwolenie, które może uzyskać, tylko jeśli przedstawi „ważną przyczynę posiadania broni” oraz spełni szereg innych kryteriów. Procedura uzyskania takiego pozwolenia trwa nawet kilka miesięcy i wiąże się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów finansowych. Ponadto wymaga niepotrzebnego zaangażowania pracy wielu osób. Mimo to w praktyce przepisy te wydają się martwe i nie przynoszą oczekiwanych przez ustawodawcę skutków.

Źródło: Sejm.pl

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk