Latos: składamy poselski projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym szczepień

Karol Kwiatkowski2 grudnia, 202111 min

Składamy poselski projekt o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych – poinformował w czwartek w Sejmie poseł Tomasz Latos (PiS). Pierwsze czytania – jak podał – odbędzie się najpewniej 8 grudnia, a głosowanie 9 grudnia.

Projekt umożliwia zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami, bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r., i pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od 1 stycznia 2023 r. Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

„Mimo pierwotnych deklaracji, że wszystkie kluby i wszystkie koła poselskie się pod nim podpiszą, w tej chwili mamy sytuację następującą, że jest 40 podpisów posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podpisały się jeszcze dwa koła: Polskie Sprawy i Porozumienie Jarosława Gowina” – powiedział mediom Latos.

„Za dobra monetę przyjmuję deklarację pozostałych kół i klubów, że popierają tę ideę, ale nie chcą się tylko podpisać. Dziwię się, bo inaczej umawialiśmy się na spotkaniu zorganizowanym przez panią marszałek. Zadowolę się chociażby deklaracją, że wszyscy tę ustawę popierają” – dodał.

Poseł akcentował, że regulacja jest oczekiwana i potrzebna. „Mam nadzieję, że spowoduje, że jakaś grupa będzie chciała się szczepić, co z pewnością poprawi sytuację epidemiczną” – stwierdził.

„Wykorzystam sytuację, by zaapelować – szczepmy się. Szczepienia są bezpieczne. Popatrzmy przez pryzmat milionów osób, które się szczepią. Niepożądane odczyny poszczepienne są absolutnym marginesem” – podkreślał.

Zwrócił uwagę, że każda procedura medyczna, nawet najbardziej banalna, wiąże się z ryzykiem powikłań. „Szczepmy się, jest to najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i swoich bliskich” – zaznaczył.

Podał, że według jego wiedzy 8 grudnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu na sali plenarnej.

„Będziemy intensywnie, szybko pracować w komisji tak, by wykorzystać możliwość i 9 grudnia ją przegłosować, mam nadzieję, że jeśli nie jednomyślnie, to prawie jednomyślnie” – dodał.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Latos powiedział, że projekt nie przewiduje odszkodowania za śmierć.

„Była na ten temat dyskusja. Osobiście uważam, ze jakiejkolwiek kwoty byśmy wpisali, byłyby pytania, dlaczego tak wyceniono śmierć, np. na 150 tys., 200 czy 300 tys. zł. Nie można wycenić śmierci, przynajmniej nie w formie ustawy. Od tego jest droga sądowa” – powiedział.

Chodzi o nowy projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on, że gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni) zaszczepionemu będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne.

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością ich leczenia, pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. Kryterium to nie będzie obowiązywać jedynie w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane.

Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia, nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa, jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom lub COVID-19 oraz szczepienia akcyjne, które mogą być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy zakaźnej (np. przeciw chorobom o szczególnie wysokiej śmiertelności, takiej, jaką w przeszłości była ospa prawdziwa). Świadczenie kompensacyjne nie obejmie przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych.

Wnioskodawcy wskazują, że w Polsce każdego roku jest wykonywanych kilkanaście milionów szczepień ochronnych. Większość działań niepożądanych ogranicza się do reakcji miejscowych w postaci zaczerwieniania i bólu w miejscu wstrzyknięcia lub objawów ogólnych w postaci podwyższenia temperatury ciała.

„Również dostępne dane pochodzące z obecnie realizowanej, niemającej precedensu pod względem skali, globalnej akcji szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 także wskazują na wysokie bezpieczeństwo szczepień. Na każde 10 milionów podanych dawek na świecie występuje kilkadziesiąt poważnych odczynów poszczepiennych w postaci rekcji alergicznych, które stanowią trudną do przewidzenia indywidualną reakcję organizmu na podanie szczepionki. Dane te świadczą o wysokim bezpieczeństwie realizacji szczepień ochronnych” – wskazano w uzasadnieniu.

Świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie 2 miesiące, co zapewni szybkie ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia i jego szybką wypłatę.

W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w razie braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł, uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata będzie podlegać zwrotowi w razie przyznania świadczenia. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk