Polska informuje w Brukseli, że spodziewa się dalszego napływu migrantów na granicę z Białorusią

Magdalena Targańska29 września, 20214 min

Polska przekazała w Brukseli państwom członkowskim UE, że ze względu m.in. na sytuację w Afganistanie i otwieranie kolejnych połączeń lotniczych przez Mińsk spodziewa się, że presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej nie osłabnie, a działania Białorusi mogą eskalować, m.in. poprzez kierowanie dużych grup migrantów w stronę granicy z Polską.

Z informacji PAP wynika, że ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś w środę rano przedstawił informację na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej na spotkaniu ambasadorów unijnej „27” podczas pierwszego punktu posiedzenia.

Ambasador miał podkreślić, że pomimo wzmożonej presji migracyjnej na granicy Polska reaguje na tę sytuację samodzielnie i właściwie chroni zewnętrzną granicę UE. Przekazał również, że szlak migracyjny stworzony przez Białoruś i – najprawdopodobniej – Rosję może zostać wykorzystany do niekontrolowanego przemieszczania się ludzi na terytorium Unii Europejskiej.

Z informacji PAP wynika, że na spotkaniu pełne wsparcie dla Polski wyraziły m.in. Komisja Europejska, Holandia, Litwa i Grecja. Holandia i Austria miały przekazać, że obecnie również notują duży przyrost napływu nielegalnych migrantów.

Sadoś poinformował na spotkaniu, że migranci są gromadzeni w wieżach strażniczych po stronie białoruskiej, a następnie rozmieszczeni wzdłuż granicy, a w celu monitorowania obecności polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych strona białoruska wykorzystuje drony, naruszające granicę Polski. Mówił również o prowokacyjnych zachowaniach białoruskich służb na granicy względem polskich służb.

Z informacji PAP wynika, że polski ambasador przekazał też informacje o ustaleniach polskiego wywiadu dotyczących niektórych nielegalnych migrantów zatrzymanych na terytorium RP po nielegalnym przekroczeniu granicy białorusko-polskiej.

Sadoś wskazał, że część z nich była w posiadaniu sfałszowanych dokumentów, a badanie ich nośników do przechowywania danych ujawniło informacje wskazujące w niektórych przypadkach na przeszłość kryminalną, powiązania z organizacjami terrorystycznymi, przemyt migrantów i handel ludźmi oraz szkolenia w zakresie posługiwania się bronią.

Dowody wskazują również – jak podkreślił – że trasa wykorzystywana do nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej coraz częściej prowadzi przez Federację Rosyjską. W niektórych przypadkach istniały dowody na długotrwałe związki migrantów z tym krajem lub ich przebywanie na terytorium Rosji przed przekroczeniem granicy.

Jak wynika z informacji PAP, ambasador przekazał stanowisko Polski, że obecną sytuację na granicy i instrumentalizację migrantów należy postrzegać jako zagrożenie bezpieczeństwa i szantaż polityczny nie tylko wobec Polski, Litwy i Łotwy, ale całej UE.

W Brukseli obecnie toczą się prace nad kolejnym pakietem sankcji wobec Białorusi.

 

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk