SG: funkcjonariusze ochraniający wschodnią granicę wyposażeni są w sprzęt umożliwiający całodobową ochronę

Karol Kwiatkowski4 września, 20218 min

Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy ochraniają wschodnią granicę Polski, wyposażeni są w sprzęt umożliwiający ochronę granicy całodobowo, w różnych warunkach atmosferycznych – poinformowała PAP rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że chodzi m.in. o kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne oraz nowoczesne lornetki z funkcją zapisu obrazu.

Jak powiedziała PAP ppor. Anna Michalska, wschodni odcinek granicy państwowej jest stale patrolowany przez patrole piesze oraz przy użyciu pojazdów osobowych, osobowo–terenowych, motocykli i quadów, a także statków powietrznych z systemami obserwacji lotniczej i bezzałogowych statków powietrznych będących na wyposażeniu SG. „W okresie zimowym granicę państwową patrolują również skutery śnieżne. Na odcinkach, na których granica państwowa przebiega wzdłuż cieków lub zbiorników wodnych do służby wykorzystywane są jednostki pływające” – podkreśliła.

Dodała, że systemy i urządzenia obserwacji technicznej są wykorzystywane do rejestracji zdarzeń związanych z przemytem oraz dokonywaniem lub usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej przez nielegalnych migrantów.

„Na niektórych odcinkach granicy państwowej, gdzie pozwalają na to uwarunkowania terenowe utrzymywany jest pas orny, pozwalający na szybkie stwierdzenie faktu przekroczenia granicy wbrew przepisom oraz ustalenie liczby sprawców i ich ewentualny kierunek przemieszczania się” – zaznaczyła.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy ochraniają wschodnią granicę Polski wyposażeni są w sprzęt umożliwiający ochronę granicy całodobowo, w różnych warunkach atmosferycznych. „Są to m.in. wieże obserwacyjne wyposażone w kamery termowizyjne o dużym zasięgu, pojazdy obserwacyjne, patrolowo-obserwacyjne, przenośne kamery termowizyjne (chłodzone i niechłodzone), przenośne zestawy perymetryczne, gogle noktowizyjne, nowoczesne lornetki, również z funkcją zapisu obrazu” – wyliczyła.

„Straż Graniczna wykorzystuje przewoźne jednostki nadzoru w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Sprzęt jest szczególnie przydatny podczas obserwacji z dogodnych wzniesień terenu, pozwalający niewielkimi siłami objąć nadzorem znaczną część ochranianego odcinka granicy państwowej” – przekazała. Dodała, że pojazdy użytkowane są w każdej porze doby, w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory roku. „Zastosowane w nich systemy optoelektroniczne pozwalają na obserwacje terenu, wykrywanie i rozpoznawanie obiektów oraz rejestrację wyników prowadzonej obserwacji” – podkreśliła.

Powiedziała również, że w ochronie wschodniej granicy państwowej Straż Graniczna wykorzystuje system kamer do obserwacji dziennej i nocnej, rozmieszczonych na wieżach obserwacyjnych. „System wież obserwacyjnych zapewnia zdalne prowadzenie obserwacji rejonu objętego nadzorem przy pomocy głowic optoelektronicznych i rejestrację wyników obserwacji” – tłumaczyła.

„Kamery przenośne termowizyjne chłodzone i niechłodzone wykorzystywane są w służbie, jako sprzęt do obserwacji terenu w porze nocnej. Szczególnie przydatne w służbie są kamery termowizyjne chłodzone, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi i łatwością w obsłudze. Zapewniają doskonałą widoczność nawet na znacznych odległościach (ok. 5 km), uzyskując dobrą ostrość obrazu” – dodała.

Podkreśliła, że funkcjonariusze Straży Granicznej wykorzystują również fotopułapki, które pozwalają prowadzić nadzór i obserwację dróg dojazdowych do granicy państwowej, umożliwiają podgląd monitorowanego terenu na żywo oraz rejestrację obrazu w postaci zdjęć lub wideo. „Umieszczane są w miejscach mało widocznych dla osób postronnych. Obraz z kamer przesyłany jest zdalnie do ośrodka monitorującego mieszczącego się w placówce SG” – przekazała.

„Rozwiązaniem pozytywnie ocenionym przez Straż Graniczną jest dalsze wdrażanie systemów perymetrycznych. Nowoczesne zestawy mogą składać się z różnych czujników, w tym najczęściej – sensorów sejsmicznych oraz kamer weryfikujących generowane automatycznie alarmy. Czujniki zakopywane są w podłożu, dzięki czemu nie ulegają zniszczeniu przez osoby postronne, zwierzęta lub w wyniku działania zmiennych warunków atmosferycznych” – przekazała ppor. Michalska dodając, że ich lokalizacja jest znana wyłącznie uprawnionym funkcjonariuszom.

Podała, że istotnym elementem technicznego zabezpieczania wschodniej granicy państwowej jest system BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne), w skład którego wchodzą platformy bezzałogowych statków powietrznych typu FlyEye. Wykorzystywane są m.in. do monitorowania granicy, wykrywania sprawców przekroczenia granicy państwowej, wspierania działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykonywania lotów poszukiwawczych.

„Ponadto niektóre jednostki organizacyjne SG, zostały doposażone w drony krótkiego zasięgu, wykorzystywane przez odpowiednio przeszkolonych funkcjonariuszy SG na najbardziej zagrożonych przestępczością odcinkach granicy państwowej” – podkreśliła.

Ppor. Michalska powiedziała, że Straż Graniczna „ciągle inwestuje w sprzęt, z dużym zainteresowaniem obserwujemy +nowinki+ techniczne pojawiające się na rynku”, które mogłyby być przydatne w ochronie wschodniej granicy.

Dodała, że nowoczesny sprzęt zapewnia skuteczniejszą ochronę granicy i większe bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk