Do czego prowadzą drogi leśne?

Jagoda Rumniak31 sierpnia, 20216 min

Niemalże każdy z nas był chociaż kilka razy w życiu w lesie. Leśne spacery i aktywności zdecydowanie zyskały na wartości w okolicznościach pandemii. Ludzie uwielbiają wycieczki do lasu, jazdę na rowerze po zalesionym terenie, a także leśne ogniska.

Takie formy spędzania wolnego czasu w lesie ułatwiły m.in. drogi leśne. Drogi leśne są jednak tworzone głównie w celu stworzenia odpowiednich warunków do transportu drewna, który wchodzi w skład wielkiego przemysłu. Dzięki takim utwardzonym drogom, ogromne samochody ciężarowe mogą bez problemu przetransportować całe tony towaru. Brzmi postępowo i logicznie, jak na miarę XXI wieku przystało. Jednak czy drogi leśne faktycznie posiadają wyłącznie zalety? Jaki jest ich wpływ na lasy? Czy mogą w jakiś sposób zagrażać ekosystemowi?

Drogi leśne mają ogromny wpływ na zmianę ekosystemu lasu:

 • Powodują znaczące odwodnienie wilgotnych i podmokłych terenów leśnych
 • Powodują osuszanie lasów = zwiększają tym samym szansę na zagrożenie pożarowe, któremu paradoksalnie mają zapobiegać
 • Rujnują ostoje dzikim zwierzętom
 • W górach drogi leśne zwiększają tempo erozji wodnej oraz zagrażają powodziom w dolinach, w wyniku szybkiego spływu wody opadowej do potoków
 • Dzięki tym drogom las staje się „przyjaznym parkiem”, dla ludzi, co zdecydowanie negatywnie wpływa na ekosystem i dziką przyrodę

Czy istnieje zatem jakiś rozsądny sposób, aby połączyć rozpędzoną gospodarkę, z poszanowaniem naturalnego charakteru lasu? Oto kilka możliwości:

 1. Limit maksymalnego zagęszczenia (długość dróg na jednostkę powierzchni lasu) utwardzonych dróg wywozowych. Takie rozwiązanie powinien stanowić kompromis między koniecznością transportu drewna a zachowaniem walorów przyrodniczych.
 2. Zakaz budowy dróg, wykonanych z asfaltu oraz pokrytych tzw. „płaszczykiem bitumicznym” w lesie. Budowa takich dróg jest niezwykle kosztowna, a ich struktura pozwala na osiąganie dużych prędkości, co może skutkować kolizjami ze zwierzętami oraz wjeżdżaniem niepowołanych kierowców do lasu.
 3. Stosowanie odpowiednich maszyn, które wywołują niski nacisk na podłoże. W górach, na stromych zboczach powinno stosować się kolejki napowietrzne, które nie powodują uszkodzeń podłoża. Ponadto, wycinka i transport drewna powinny odbywać się w okresach suchych lub mroźnych, kiedy podłoże jest twarde, dzięki czemu maszyny nie zapadają się.
 4. Drogi przechodzące przez las, które charakteryzują się brakiem możliwości przejazdu samochodami osobowymi, znikomą częstością użytkowania przez kierowców oraz słabą jakością – powinny zostać przejęte przez Lasy Państwowe i uzyskać status dróg leśnych.
 5. Zakazy wjazdu na drogi leśne powinny być surowo egzekwowane. Należy wziąć pod uwagę także zakaz wjazdu dla motocyklistów i quadów, których jazdy po nieutwardzonych szlakach zamieniają je w potoki błota.
 6. Wszystkie drogi leśne powinny kończyć się zaporami, które są otwierane na potrzeby służb leśnych i innych uprawnionych pojazdów.

Powyższe propozycje to wielka nadzieja na poprawę kondycji lasów oraz polepszenie komfortu i jakości życia dzikich zwierząt. Co ciekawe, wprowadzenie większości wymienionych pomysłów może również satysfakcjonująco wpłynąć na zmniejszenie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej.

Jagoda Rumniak

Felietony i komentarze nie zawsze odzwierciedlają poglądy i opinie redakcji.

Bibliografia :

Gula, R., Bojarska, K. (2020). Wilki i drogi leśne. Eseje WILKnet.

Udostępnij:

Jagoda Rumniak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk