ETPC nakazał Polsce zapewnić migrantom na granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną

Magdalena Targańska25 sierpnia, 20213 min

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował w środę, że Polska musi zapewnić migrantom koczującym przy jej granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. „Jednocześnie środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg”, by Polska wpuściła tych migrantów na swoje terytorium – dodał ETPC.

Takie same wytyczne Trybunał przekazał Łotwie. ETPC poinformował też w komunikacie, że są to „środki tymczasowe” dotyczące 32 Afgańczyków znajdujących się w pobliżu granicy Polski i Białorusi oraz 41 irackich Kurdów koczujących przy granicy łotewsko-białoruskiej.

„Środki tymczasowe będą obowiązywać przez trzy tygodnie, do 15 września włącznie” – głosi komunikat.

ETPC wyjaśnił, że „jednocześnie środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg, by Polska i Łotwa wpuściły wnioskujących (migrantów) na swe terytoria”.

„Wnioskujący w obu sprawach zabiegają o wjazd na Łotwę lub do Polski z domniemanym zamiarem zabiegania o międzynarodową ochronę. Jednak nie mogą obecnie dostać się do tych państw ani wrócić na Białoruś (która nie jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencja Praw Człowieka)” – wyjaśnia ETPC.

Wnioskujący uchodźcy powołują się między innymi na artykuły Konwencji dotyczące prawa do życia, zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także „zabiegają o pomoc prawną, pomoc dotyczącą ich sytuacji materialnej (…), o to, by nie musieli wracać na Białoruś oraz o międzynarodową ochronę” – czytamy w komunikacie.

ETPC poinformował też, że wystosował do stron „pewną liczbę pytań”, na które należy odpowiedzieć w ciągu 10 dni.

Trybunał wyjaśnił w oświadczeniu, że nakazane przez niego „środki tymczasowe” nie przesądzają a priori o jego decyzji w tej sprawie. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk