Naukowcy i lekarze piszą do kapłanów. Chodzi o wykorzystywanie kościołów i parafii na szczepienia

Jedenastu naukowców i lekarzy, w tym siedmiu profesorów skierowało List Otwarty do kapłanów Kościoła rzymskokatolickiego i adresowany do Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania kościołów i parafii do tworzenia punktów szczepień przeciwko COVID-19. Tak jak słynne trzy Apele do Prezydenta i Rządu RP inicjatywa została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory’.

Sygnatariusze piszą m.in., że już „od ponad roku mamy do czynienia w Polsce i innych krajach z propagandą zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Statystyki tej choroby i związane z nią zagrożenie są znacznie zawyżane. Pomimo podpisanej przez Polskę Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, która zakłada konieczność otwartej debaty na tematy medyczne, ucisza się głosy niezależnych naukowców i lekarzy, którzy wskazują na fałszerstwa związane z pandemią oraz niebezpieczeństwa związane z eksperymentalnymi preparatami zwanymi „szczepionkami” opartymi na technologiach zmodyfikowanych mRNA i DNA”.

Podkreślają, że u podstaw obecnej polityki koronawirusa tkwią trzy przekłamania wprowadzające w błąd opinię publiczną. Po pierwsze, że jedynym sposobem na zakończenie pandemii są szczepionki przeciw COVID-19, co jak piszą jest nieprawdą „ponieważ możliwe jest leczenie choroby i zmniejszenie liczby zgonów za pomocą takich leków jak amantadyna, iwermektyna i wielu innych, czy poprzez świadome wzmacnianie układu odpornościowego”. Po drugie, że jedynym sposobem na uzyskanie odporności zbiorowej są powszechne szczepienia, co uznają za nieprawdę, „gdyż odporność zbiorowa jest osiągana też poprzez naturalną infekcję”. Po trzecie, że „szczepionki są całkowicie bezpieczne”, co uznają za kolejne kłamstwo z uwagi na to, iż ze z szczepieniami wiążą się liczne powikłania. Powołując się na przykłady z Izraela i Niemiec wskazują na fakt, że obecnie wielu pacjentów chorych na COVID-19, w tym pozostających w stanie ciężkim, są to osoby w pełni zaszczepione. Wśród takich osób ma miejsce też wiele zgonów.

Do tego dochodzą jeszcze inne aspekty wskazujące na problematyczność obecnej polityki postępowania z pandemią oraz Narodowego Programu Szczepień. Jest to m,.in. fakt wykorzystywania pochodzących z aborcji komórek komórki HEK293, które wykorzystuje się do produkcji szczepionek, ich warunkowe dopuszczenie do obrotu, a więc eksperymentalny charakter.  Dlatego, jak twierdzą sygnatariusze, „uczestnictwo każdej osoby biorącej udział w szczepieniach należy uznać jako udział w eksperymencie medycznym i może być jedynie dobrowolne” bez żadnych form natarczywej reklamy, jaka ma obecnie miejsce czy przymuszania, jakiego obecnie dopuszczają się obecnie często dowódcy w wojsku wobec żołnierzy czy pracodawcy. Wynika stąd, że kapłani Kościoła rzymskokatolickiego nie powinni w żaden sposób się godzić zarówno na kolejne obostrzenia, prowadzące do ograniczeń w posługach religijnych, jak i na promowanie eksperymentalnych szczepień.

Sygnatariusze kończą swój List Otwarty wezwaniem do polskich kapłanów, aby „zgodnie z tradycją Polskiego Kościoła połączyli się ze społeczeństwem w obronie Polski przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom”.

Pełny tekst Apelu tutaj.

Prof. W. Julian Korab-Karpowicz

………………

Prof. W. Julian Korab-Karpowicz jest filozofem i myślicielem politycznym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego, doktorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, autorem Harmonii społecznej i innych książek, przewodniczącym Stowarzyszenia „Wolne Wybory” oraz inicjatorem Apeli naukowców i lekarzy do władz RP w sprawie pandemii.

Felietony i komentarze nie zawsze odzwierciedlają poglądy i opinie redakcji.

Udostępnij:

prof. n. dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz

One comment

  • Grzegorz

    16 sierpnia, 2021 at 5:16 pm

    Więcej takich ludzi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk