Rusza pomoc z tarczy antykryzysowej dla sklepików szkolnych

Nasza Polska23 lipca, 20213 min

W piątek rusza pomoc z tarczy antykryzysowej dla sklepików szkolnych – przypomniało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na Twitterze. Przedsiębiorcy prowadzący ten rodzaj działalności mogą się ubiegać o zwolnienie z ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, postojowe o dotację do 5 tys. zł.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 przewiduje m.in. wsparcie dla sklepików szkolnych w postaci zwolnienia z opłacania składek na ZUS, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowego i małych dotacji do 5 tys. zł. Chodzi o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

Jak podaje resort rozwoju na swojej stronie, wsparcie jest podobne do pomocy, jaką otrzymują firmy z tzw. tarczy branżowej i rozporządzeń pomocowych. Podstawowym kryterium otrzymania pomocy jest wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w jednym z miesięcy od listopada 2020 r. do marca 2021 r. w stosunku do września 2019 r. lub września 2020 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej jako przeważającej na dzień 30 września 2020 r.

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest podstawą złożenia danego wniosku.

Zaświadczenie nie będzie musiało być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli – informuje resort.

Nowelizacja upoważni także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości – wskazuje MRPiT.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

 

 

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *