Projekt MZ: Pielęgniarki i ratownicy medyczni będą mogli asystować lekarzom przy operacjach

Nasza Polska16 lipca, 20213 min

Pielęgniarki i ratownicy medyczni będą mogli asystować lekarzom przy operacjach. W ramach kształcenia podyplomowego będą mogli nabyć dodatkową wiedzę i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowej dziedziny specjalizacji „chirurgiczna asysta lekarza”, które w piątek ukazało się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i zostało przekazana do konsultacji publicznych.

Wynika z niego, że asystent lekarza byłby przygotowany merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby się zajmować już lekarz. Dodatkowo asystent mógłby wykonywać określone czynności przy stole operacyjnym, a także po zabiegach chirurgicznych. Pielęgniarka i ratownik medyczny, którzy uzyskaliby dodatkowe kwalifikacje po szkoleniu specjalizacyjnym mogliby odciążyć chirurga (w szczególności chirurga ogólnego).

„Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności w wykonywaniu dodatkowych czynności i będzie realnym wsparciem w odciążeniu lekarzy np. chirurgów” – wyjaśniono w uzasadnieniu do zmiany regulacji.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, obecnie odczuwalny jest znaczny deficyt chirurgów ogólnych, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy wynosi 60 lat. Chirurgiczni asystenci lekarzy będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające prowadzenie leczenia chorych przebywających w warunkach szpitalnych oddziałów pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Przepisy mają obowiązywać dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.(PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

 

 

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk