Młodzież – nadzieja czy zguba dla środowiska?

Jagoda Rumniak13 maja, 20215 min

Według licznych badań naukowych, ankiet i obserwacji, znacząca większość dorosłych Polaków rezygnuje z troski o środowisko, jeśli istotnie jest to dla nich zbyt kosztowne, nieopłacalne. Ponadto, często zarzekają się, że nie przeznaczyliby większej ilości własnych dochodów na proekologiczne działania, które ich samych konkretnie nie dotyczą. Co ciekawe, rozpatrując potencjalne zagrożenia ekologiczne, pełnoletni Polak w pierwszej kolejności bierze pod uwagę dobro swoich bliskich i swoje, następnie przyszłych pokoleń. Jak z kolei sprawy ekologiczne mają się w przypadku młodzieży?

W 2019 roku, w dniach 21-22 października, na zlecenie Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, zostało przeprowadzone specjalne badanie wśród uczniów wybranych szkół średnich z Bełchatowa i okolic. Za pomocą odpowiednio przygotowanych ankiet mobilnych, które uczniowie wypełniali na swoich telefonach komórkowych, badacze chcieli sprawdzić ich świadomość ekologiczną. Ankieta zawierała 20 pytań o tematyce ekologicznej, z możliwością odpowiedzi jednokrotnego wyboru. W sumie do wypełnienia ankiet przystąpiło 224 dziewcząt i 195 chłopców.

Jak się okazało, uczniowie szkół średnich, niezależnie od profilu swojej klasy, są świadomi własnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego. Młodzież ocenia obecny stan środowiska naturalnego lepiej w swoim regionie, niż w innych zakątkach świata. 41% osób badanych wskazało zmiany klimatyczne wywoływane przez ludzi jako bardzo negatywne, wzbudzające przerażenie. Jako największy problem ekologiczny zdecydowana większość wskazała zanieczyszczenie wód. Większość z nich wskazała media społecznościowe i Internet jako ich główne źródła pozyskiwania wiedzy o ekologii.

Uczniowie odzwierciedlali różnorodne preferencje dotyczące możliwych działań mających na celu polepszenie warunków kondycyjnych przyrody. Jak wskazują odpowiedzi, młodzież jest za zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez Polskę do atmosfery. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta ocenili niewystarczająco działania Polski na rzecz ochrony środowiska. U młodzieży występują wyraźnie widoczne zachowania proekologiczne. Co niezwykle satysfakcjonujące – aż 82% z nich odpowiedziało, że za ochronę środowiska jest odpowiedzialny każdy z nas!

Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży ma niepodważalnie duże znaczenie. Młodzi ludzie jako przyszłość tej planety, są w stanie przyczynić się do poszanowania i ochrony zasobów przyrody, którymi cieszyć się będą mogły dalej kolejne pokolenia. Dlatego tak ważne jest, aby nauczać i uświadamiać młodzież na każdym etapie jej edukacji, o roli i nieodłącznej relacji człowieka z naturą! Optymistyczny charakter wyników przebadanej młodzieży z roku 2019 w Bełchatowie, niesie wielką nadzieję na polepszenie się warunków i kondycji środowiska przyrodniczego.

 

Felietony i komentarze nie zawsze odzwierciedlają poglądy i opinie redakcji.

Udostępnij:

Jagoda Rumniak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk